Çarşamba, Aralık 8, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Sınır Çalışmaları Eğitim Programı Başvuruları Açıldı

Disiplinlerarası bir alan olan sınır, özellikle 1980’li yıllarla birlikte bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı. Coğrafyadan siyaset bilimine, sosyolojiden güvenliğe, hukuktan göçe kadar birçok alanı bir şekilde etkileyen sınır çalışmaları, günbegün gelişmekte, genişlemekte ve yeni tartışmaları beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle günümüzde sınırlar, sadece devletlerin egemenlik alanlarını belirmekle kalmayıp tarihi, sosyolojik, ekonomik, hukuki ve güvenlik eksenli yaklaşımları da bünyesinde barındırmaktadır.

Sınırın disiplinlerarası bir çalışma alanı olmasından yola çıkılarak tasarlanan Sınır Çalışmaları Eğitim Programı, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek olan 8 farklı seminerden oluşmaktadır:

1.Sınır Çalışmalarına Giriş

2.Türkiye’de Sınır Çalışmaları

3.Geçmiş ve Bugünüyle Sınırlar
3.1. Modern Türkiye’de Sınırlar
3.2. Covid-19 ve Sınırlar

4.Sınır Sosyolojisi
4.1. Modern Sınırlar, Devlet ve Toplum
4.2. Sınır Söylemleri ve Uluslaştırma Biçimleri
4.3. Sınır Kültürleri ve Kimlikleri

5.Sınır Güvenliği
5.1. Küreselleşme, Egemenlik ve Sınır Güvenliği
5.2. Göç Yönetimi ve Sınır Güvenliği

6.Türkiye’nin Değişen Sınır Yönetimi

7.Sınır Hukuku ve Temel Haklar
7.1. Ulus Devlet Yapıları ve Sınır Hukukunun Oluşumu
7.2. Evrensel ve Bölgesel Belgelerde Temel Haklar
7.3. Sınır Hukuku Uygulamalarının Temel Haklara Etkisi
7.4. Sürdürülebilirlik ve Çözüm Önerileri

8.Küreselleşme Sonrası Dünyada Sınırlar ve Sınır Çalışmaları

 

Katılım Koşulları

    • Programa sınır alanına ilgi duyan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar başvurabilir.
    • Program Aralık 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında online olarak zoom üzerinden düzenlenecektir.
    • Programımız sertifikalıdır. Katılımcılar, sertifikayı almaya hak kazanmak için program kapsamındaki seminerlerin tamamına katılmakla ve program sonunda sınır alanına ilişkin bir ödev/proje hazırlamakla yükümlüdür.

 

Başvuru ve Kayıt Süreci

  • Programa başvurmak için tıklayınız.
  • Başvurusu kabul edilen adaylara mail veya telefon yoluyla ulaşılarak mülakata davet edilecektir. Mülakatlar şartlara göre yüz yüze veya online olarak yapılabilecektir.
  • Mülakat aşamasını başarıyla geçen adayların programa kaydı gerçekleştirilecek ve seminerlere dair ayrıntılar (okumalar, bağlantı bilgileri vs.) kendileriyle paylaşılacaktır.

 

Program Başvuru Son Tarihi: 6 Aralık 2021

(Visited 832 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here