Pazar, Ağustos 25, 2019

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2019 Başvuruları Devam Ediyor

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilir. Sonuçlar Aralık 2019’da düzenlenecek çalıştayda duyurulacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.

• Önerilecek olan araştırma konusu Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı ve özgün olmalıdır.

• Başvurunun dili Türkçe olmalıdır.

• Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, teorik çerçevesi, kullanılacak metodoloji ile var olan akademik yazına katkısı açıkça tartışılmalıdır.

• Araştırma önerisi başlık, dipnotlar ve kaynakça hariç (12 punto ve çift satır aralıklı) 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır.

• Araştırma önerisine ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalıdır. Özgeçmişte başvuru sahibinin adı, soyadı, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir. Ayrıntılı bütçe dökümüne ihtiyaç yoktur.

• Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.

• Öneri, özet ve özgeçmiş ayrı Word dosyaları olarak gönderilmelidir.

• Başvuruyu destekleyecek iki adet referans mektubu, son başvuru tarihinden önce referansı yazan kişiler tarafından e-posta ile sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine başvuru sahibinin ismi açıkça belirtilerek iletilmelidir.

• Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.

• Ödülün verilmesinden bir yıl sonra düzenlenecek çalıştayda ödül alan araştırmacılardan projelerinin çıktılarına dair sunum yapmaları beklenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 11/10/2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

İhale Duyuruları