Pazartesi, Ekim 21, 2019

Sivil Toplum Platformu’ndan “Sivil Toplumu Destekleme” Projesi

Sivil Toplum Platformu (stk.org.tr) “Sivil Toplumu Destekleme” projesi kapsamında başlamış olduğu sivil toplumu geliştirme ve kapasite güçlendirme çalışmaları düzenleyecektir.

Bu çalışmaların ilk hedefi olan STÖ’lerin dijital alanda görünürlüğünü arttırmak ve dijital iletişim araçlarını etkili şekilde kullanılmasını sağlayıp çalışmalarının etki alanını genişleterek kapasitesini güçlendirmektir.

STÖ lerin iletişim ve erişilebilirliğini arttırmaya dair kapasitelerini güçlendirme çalışmaları için dijital iletişim araçları oluşturmalarına yardımcı olarak yeteneklerini geliştirmelerini
hedefliyoruz.

Programdan yararlanmak için başvuru yapan STÖ’ler arasından ilk değerlendirme 26 MART 2019 tarihi itibari ile öncelik sırası göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Seçilen sivil toplum örgütlerinin web sitesi nisan ayı içerisinde tamamlanacaktır. Program için fon veya kaynak oluşturulduktan sonra başvuru öncelik sırasına göre başvuruda bulunan diğer STÖ’lerin web sitesi yapılacaktır.

Program kapsamında ilk etapta Sivil Toplum Platformu ayni yardımı ile 25, fongogo gelecek destek ile 95 toplam 120 sivil toplum kuruluşu web sitesi yapılması planlanmaktadır.

Destek Olmak İsteyenler İçin Fongogo Proje Linki: tıklayın

Aynı zamanda programa katılan dernekler ve eğitimi almak isteyen diğer örgütlere Google Meeting üzerinden online olarak Online Gönüllülük, Ar-Ge Çalışması Eğitimi, Gönüllü Yönetimi Eğitimi, Kaynak Geliştirme Eğitimi, Ağ Tabanlı STÖ Modeli Eğitimi, Sivil Toplum Kuruluşu Yönetimi Eğitimi, Dijital Medya ve Djital İletişim Eğitimi, Sivil Toplum Savunuculuk Eğitimi, Örgütsel ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışmaları Eğitimi, Proje Danışmanlığı ve Hibe Programlarına Başvurmak Üzere Proje Hazırlama Eğitimi eğitimleri verilecektir.

Başvuru Koşulları;

-Türkiye’de faaliyet gösteriyor olması,
-Hak temelli alanlarda faaliyetler yürütmesi (Öncelik verilecektir)
-Hali hazırda aktif çalışma yürüten küçük-orta ölçekli sivil toplum örgütü olması,
-Kuruluşun web sitesinin olmaması,
-En az 6 aydır faaliyet gösteriyor olması,
-İlk genel kurul toplantısını yapmış olması,
-Sivil toplum örgütü adına başvuru yapan kişinin yönetim kurulu üyesi yada dernek yöneticisi olması,

Değerlendirme;

-Küçük orta ölçekli sivil toplum örgütlerine öncelik verilecektir,

-Gelen başvurulara verilen cevaplar üzerinden faaliyet alanları, kurumsal kapasite, bölgesel dağılım gibi koşullar dikkate alınıp değerlendirilecektir.

*** Proje kapsamında sağlanan barındırma hizmeti (hosting) 1 yıllık olarak tahsis edilecektir. 1 yılın sonunda sponsor bulunamaması halinde kuruluşların kendi istekleri doğrultusunda barındırma hizmeti sunulan firmalara taşımalarına yardımcı olunacaktır.

*** Program kapsamında yapılacak olan alan adlarının .org.tr uzantılı olması gerekmektedir. (Org.tr domaini olmayan Sivil Toplum Örgütlerinin alan adlarını almaları konusunda yardımcı olunacaktır.)

Başvuru Tarihleri: Başvurularla ilgili bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır. İlgilenen STK’lar sene içinde istedikleri zaman başvurabilirler. Değerlendirmeler her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.

Başvurunuzun doğru ve eksiksiz doldurulması, kuruluşunuz ile ilgili bilgilere kolayca ulaşarak sağlıklı bir değerlendirme yapmasını sağlayacaktır.

BAŞVURU FORMU için tıklayın

Sorularınız için info@stk.org.tr adresinden yada 0850 302 10 07 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İhale Duyuruları