Salı, Ekim 15, 2019

STK’lar için Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumunun genel olarak tanıtılması amacıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarının; çocuk haklarının hayata geçirilmesi, hak ihlallerinin görünür kılınması ve önlenebilmesi için kuruma yapacakları başvuru süreçleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Rehberde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işleyiş süreci, başvuru süreçleri, karar mekanizmaları ve karar çeşitleri, kurumun çocuk hakları açısından önemi ve kurum tarafından alınan kararlara ilişkin örneklere yer verilerek STK’lar için başvuru sürecinin daha anlaşılır hale gelmesi ve kolaylaşması amaçlanmıştır.

Kılavuza ulaşmak için tıklayın.

İhale Duyuruları