Çarşamba, Mayıs 12, 2021
Ana Sayfaİhale DuyurularıTender Application documents for PR # 21-20-4-566 Initiate Framework Agreement for...

Tender Application documents for PR # 21-20-4-566 Initiate Framework Agreement for procuring medications for Shafak health facilities

Tender Application documents for PR # 21-20-4-566 Initiate Framework Agreement for procuring medications for Shafak health facilities

PR # 21-20-4-566 Shafak sağlık tesisleri için ilaç tedariki için çerçeve anlaşması başlatımak için İhale Başvuru belgeleri

 

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

 

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını  ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

 

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

The subject of the tender:

 • Shafak is looking for a qualified supplier to procure medications for Shafak health facilities and delivers them to assigned locations by Shafak in Syria / Idleb and Aleppo governorate.
 • Shafak will sign FWA with the winner supplier for one year, thus there is no commitment or obligation from Shafak side to purchase any of the mentioned items unless Shafak chose to issue a Purchase Order.
 • The minimum order value for all POs requested at one time shall not be less than 5,000 USD to the items that will be delivered to Syria.
 • The quantities mentioned in Annex B are estimated and under the framework agreement, SHAFAK will not be committed to purchase any of the mentioned items till signing purchase orders.
 • Shafak will assign the delivery location (hospitals, warehouse…etc.) in the mentioned Area for each order.
 • Shafak reserve the right to split the contract between two or more vendors.

 

 1. İhale konusu:

 

 • Shafak, BT ve Medya Ekipmanı Satın Almak için nitelikli bir tedarikçi arıyor ve bunları Shafak adına belirlenen yerlere teslim edilecektir :

Suriye / İdlip ve Halep ilieri.

Türkiye / Gaziantep deposu.

 • Şafak, kazanan tedarikçi ile çerçeve anlaşmayı bir yıllığına imzalayacaktır, bu nedenle Şafak bir Satın Alma Siparişi vermedikçe, söz konusu kalemlerden herhangi birini satın alma konusunda Shafak tarafından herhangi bir taahhüt veya yükümlülük yoktur.
 • Tek seferde talep edilen tüm spariş emirleri için minimum sipariş değeri, Suriye’ye teslim edilecek ürünler için 5.000 USD’den az olmayacaktır.
 • Ek B’de belirtilen miktarlar tahminidir ve çerçeve anlaşma kapsamı altında, satın alma siparişleri imzalanana kadar şafak tarafından herhangi birini satın alma taahhüdünde bulunmayacaktır.
 • Shafak, her sipariş için belirtilen Bölgede teslimat yerini (ofisler, depo … vb.) belirleyecektir .
 • Shafak, sözleşmeyi bir veya daha fazla tedarikçi arasında bölme hakkını saklı tutar

 

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR.

 

https://qrgo.page.link/Z58q3

 

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

 

https://qrgo.page.link/Z58q3

 

Veya QR Kodunu Tarayarak:

 

 1. Start application: 16 Apr 2021
 2. The deadline for application: 17 May 2021 at 17:00 in local time

 

 1. Başvuru başlangıcı: 16 Nisan 2021
 2. Başvuru için bitiş tarihi: 17 Mayıs 2021 17:00 yerel saatla

 

 • Submission:

 

To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.

 

2.1 Technical Offers (from 1 page to 46 page)  shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.

2.2 Financial Offer (from page 47 page to 60 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to one of the following offices:

“Shafak Office in Gaziantep – Turkey”. EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

 

2.3 All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. otherwise, the supplier will be directly disqualified.

 

2.4 Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

 

 1. başvurmak:

 

İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi  üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde  koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.

 

2.1 Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 46’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır

2.2 finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 47’den sayfa 60’e kadar), ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve ve aşağıdaki ofislerden birine teslim  edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi” .

ADRESİ: EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

 

2.3 Tüm ihale dokümanları, tekliflerin listesi ve teknik şartnameler imzalanıp kaşelenecektir. aksi takdirde tedarikçi doğrudan diskalifiye edilecektir.

 

2.4 Açık olmayan veya belirsiz olan herhangi bir belgenin gönderilmesi, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmenin dışında tutulmasına neden olabilir.

 

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

 

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

 

Last date to submit offers is:  17 May 2021 at 17:00,in local time Offers received after this time will not be considered.

 

teklif verme tarihi son gün: 17 Mayıs 2021 17:00, yerel saatla Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır

 

(Visited 389 times, 1 visits today)
(Visited 20 times, 1 visits today)