Çarşamba, Ağustos 10, 2022
Ana Sayfaİhale DuyurularıTender Application documents for PR # 22-32-4-1165 Initiate a FWA for...

Tender Application documents for PR # 22-32-4-1165 Initiate a FWA for the Construction of Two Buildings in Azaz

Tender Application documents for

PR # 22-32-4-1165 Initiate a FWA for the Construction of Two Buildings in Azaz

İhale Talep Belgeleri

PR # 22-32-4-1165 Azaz’da İki Bina İnşası için Çerçeve Antlaşmasının Başlatılması

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Şafak derneği, 2011’de Suriye krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulan Şafak, sürdürülebilirlik ve özerklik odaklı olmakla birlikte, insan ihtiyaçlarının onurlu, eşit ve insancıl bir şekilde ele alınması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Şafak derneği, siyasi veya dini aidiyetleri ne olursa olsun savunmasız insanlara insani hizmetler sunmak ve uzun vadede toplumun özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla var olan, tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir STK’dır.

 1. The subject of the tender:

Shafak is looking for qualified contractors to carry out the constructing of two buildings in Azaz city according to the book of technical conditions in the Annex A and according to the attached works listed in the bills of quantities in the Annex B.

Initially Shafak is planning to conduct the construction for five floors in Azaz city.

Shafak will sign FWA with the winner suppliers for Five month to implement works in same area, thus there is no commitment or obligation from Shafak side to purchase any of the mentioned goods and services unless Shafak chose to issue a Purchase Order.

Shafak reserves the right to contract with one or more than one supplier based on the technical capacity and the financial offer.

 

 1. İhale konusu:

Şafak, Ek A’daki teknik şartlar kitabına ve Ek B’deki mitar faturalarında listelenen ekli işlere göre Azaz şehrinde iki bina inşa etmek için nitelikli müteahhitler arıyor.

Şafak, başlangıçta Azaz şehrinde beş katlı inşaat yapmayı planlıyor.

Shafak, kazanan tedarikçilerle aynı alanda çalışmaları uygulamak için beş aylık bir çerçeve anlaşmayı imzalayacak, bu nedenle Shafak bir Satın Alma Emri yayınlamayı seçmediği sürece söz konusu mal ve hizmetlerden herhangi birini satın alma taahhüdü veya yükümlülüğü yoktur.

Shafak, teknik kapasite ve finansal teklife göre bir veya birden fazla tedarikçi ile sözleşme yapma hakkını saklı tutar.

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR.

https://drive.google.com/drive/folders/1W6MnNDHk7m9njznpSfrkO4r-Y6vBO9Je?usp=sharing

Ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1W6MnNDHk7m9njznpSfrkO4r-Y6vBO9Je?usp=sharing

Veya QR Kodunu Tarayarak:

 1. Start application: 05 Aug 2022
 2. The deadline for application: 15 Aug 2022 at 14:00 in local time in Turkey

 

 1. Başvuru başlangıcı: 05 Agustos 2022
 2. Başvuru için bitiş tarihi: 15 Ağustos 2022 Türkiye yerel saatle 14:00

 

 1. Submission:
  • To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.
 2. Technical Offers (from page 1 to page 40) shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.
 3. Financial Offer (from page 41 to page 53) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to either “Shafak Office in Azaz or Shafak Office in Bab Al Hawa or Shafak Office in Gaziantep – Turkey”

 • All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. (sign and stamp each single page of tender),
 • Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.
 • Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

 1. Başvuru:
 • İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde koyulmaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.
 1. Teknik Teklifler (sayfa 1’den sayfa 40’a kadar) ayrıca ihale numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarını, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır
 2. Finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 41’den sayfa 53’e kadar)  ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda hazırlanmalı ve teklif sahiplerinin adlarını, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve  aşağıdaki ofislerden birine teslim  edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi”

Suriye Bab Al Hawa Şafak Ofisi

Suriye AZAZ Şafak Ofisi

Bunlar dışında başka bir ofisten teklif alınması kabul edilmeyecektir.

 

 • Tüm ihale dokümanları, BOQ’lar ve teknik şartnameler imzalanacak ve kaşelenecektir. (ihalenin her sayfasını imzalayın ve kaşeleyin),
 • Belirsiz veya göze çarpmayan belgelerin sunulması, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya değerlendirmeden çıkarılmasına neden olabilir.
 • Tekliflerde bulunan herhangi bir hesaplama hatası içeren teklif,örneğin , birim fiyat, diğer önemli hesaplama hataları, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teklifin ABD Doları dışında bir para biriminde verilmesi halinde,bir belirsizlik varsa, alım komitesinin teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verebilecektir .

 

 

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

 

Last date to submit offers is:  15 Aug 2022 at 14:00 in Local time in Turkey, Offers received after this time will not be considered.

Teklif verme tarihi son gün: 15 Agustos 2022 Türkiye yerel saatle 14:00, Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır

 

(Visited 193 times, 2 visits today)