Perşembe, Mayıs 23, 2019

TEPAV Yaz Okulu Fırsatı 2019

TEPAV Yaz Okulu kapsamında, katılımcılar, TEPAV’ın yürüttüğü projelerde ve araştırma çalışmalarında yer alma imkânı bulacaklar. Ayrıca, teknik eğitim atölyelerine katılım fırsatı elde edecekler. Bu atölyeler, TEPAV’ın proje ve think tank faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar gözetilerek Microsoft Ofis, Stata ve R gibi farklı programlarla gerçekleştirilecek etkinlikleri kapsayacak. Teknik eğitimlere ek olarak katılımcılar, TEPAV araştırmacılarının uzmanlık alanlarını paylaştıkları sunumlara katılacaklar.

2019 TEPAV Yaz Okulu, 3 dönemden oluşuyor.

  • 1. Dönem: 24 Haziran – 22 Temmuz 2019 (20 iş günü)
  • 2. Dönem: 22 Temmuz – 9 Ağustos 2019 (15 iş günü)
  • 3. Dönem: 19 Ağustos  – 16 Eylül 2019 (20 iş günü)

TEPAV Yaz Okulu’na katılmak isteyen öğrencilerin 24 Mayıs 2019’a kadar aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tepavyazokulu@tepav.org.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekiyor. 31 Mayıs 2019 tarihinde, değerlendirme sonucunda 2019 TEPAV Yaz Okulu’na katılımı onaylanan başvuru sahiplerine davetiye metni iletilecektir.

Başvuru için gereken belgeler:

  1. Katılım tarihlerini belirten ön yazı: Adayın hangi dönemdeki eğitim programına katılmak istediğini belirten PDF formatındaki Türkçe ön yazı,
  2. İngilizce niyet mektubu: Adayın neden 2019 TEPAV Yaz Okulu Programına katılmak istediğini, eğitim süresince hangi araştırma gündemine neden dâhil olmak istediğini ve bu programdan beklentisini anlatan bir sayfalık İngilizce PDF formatında niyet mektubu,
  3. Özgeçmiş: Adayın öğrenim durumunu ve varsa staj/çalışma geçmişini de gösteren İngilizce PDF formatında özgeçmiş belgesi.

Bu maddelerin tümünü içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Değerlendirme sonucu başvuruları başarılı bulunan adaylara 31 Mayıs 2019’da onay bilgisi, e-posta yolu ile gönderilecek.

Son başvuru tarihi:24/05/2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İhale Duyuruları