Cuma, Haziran 2, 2023

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Çağrısı

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır. BM’nin öncü kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 170’ten fazla ülke ve bölgede, 2016 yılında yürürlüğe giren SKA’nın uygulamaya konulması için söz konusu çalışmalara başlamıştır. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınmaya ait 2030 gündemi için Ülkemizdeki bu sürecin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından yürütülmektedir.

Birbiri ile bağlantılı 17 adet SKA Türkiye dahil tüm Dünya’da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedeflemektedir. SKA aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Yoksulluğa son
 • Açlığa son
 • Sağlık ve kaliteli yaşam
 • Nitelikli eğitim
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Temiz su ve sanitasyon
 • Erişilebilir ve temiz enerji
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 • Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 • Eşitsizliklerin azaltılması
 • Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
 • Sorumlu üretim ve tüketim
 • İklim eylemi
 • Sudaki yaşam
 • Karasal yaşam
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 • Amaçlar için ortaklıklar

Bu çağrı döneminde tüm alanlardan başvuru yapılabilmekle birlikte SKA kapsamındaki bilimsel araştırma ve teknolojilere odaklanan projeler önceliklendirilebilir.

Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak üniversite öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı

Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

Konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez. Bu tür giderlerin karşılanması için 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programlarına başvuru yapılabilir. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere katılım taleplerinde öncelik tanınır.

Destek Miktarı ve Süresi

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Başvuru sırasında talep edilen bütçede başvurular sona erdikten sonra değişiklik yapılamaz. Destek miktarları programın internet sayfasında yer almaktadır.

Son başvuru: 26 Mayıs 2023 saat 17.30

Başvuru koşulları ve daha fazlası için tıklayın

(Visited 459 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -