Pazar, Kasım 29, 2020

Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi Açıklandı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de düzenlediği basın toplantısıyla “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi”ni kamuoyuna açıkladı. 30 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında sunulan “Avrupa Birliği İletişim Stratejisi”, “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi”nin üçüncü ayağını oluşturmaktadır.

Türkiye’ye ilişkin doğru resme bakılması ve Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye’nin AB üyeliğine desteğin artırılması amacıyla hazırlanan İletişim Stratejisi’nin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır.

İletişim Stratejisi’nin yurt içi iletişim boyutu, halkımızın AB’ye katılım sürecinin ülkemiz için bir çağdaşlaşma ve demokratikleşme projesi olduğuna ve her alanda yaşam standartlarını yükselteceğine ilişkin inancını güçlendirmeyi ve reformlara olan desteğini artırmayı hedeflemektedir. İletişim Stratejisi’nin yurt dışı boyutu ise, AB kamuoyunda ülkemize ilişkin olgu ile algının örtüşmesini sağlamayı, karşılıklı güveni yeniden oluşturmayı ve AB sürecindeki kararlılık, özgüven ve samimiyetimizi ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

İletişim Stratejisi’nin temel hedef kitlesini Türk ve AB vatandaşları oluşturmaktadır. Uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar, sivil toplum, üniversiteler, iş dünyası, medya ve siyasi aktörler bu süreçteki birincil paydaşlar olacaktır.

İletişim Stratejisi toplumun bütün kesimlerinin görüşleri alınarak zenginleştirilecek, kısa ve orta vadeli öncelikler çerçevesinde katılımcı bir anlayış ile uygulanacaktır.

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (İngilizce)

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı