Çarşamba, Aralık 8, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Üç Üniversite İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fırkası ve 3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri ve “Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’ne ​rektör ataması yapılacaktır. ​

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 17/09/2021 tarihinden 01/10/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Aşağıda sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını gösteren hizmet döküm belgesi.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, ” rektoraday@yok.gov.tr ” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

Ek 1: İlk Kez Rektörlüğe Başvuran Adaylar İçin Başvuru Formu

Ek 2: Daha Önce Rektörlük Yapmış Yeniden Rektörlüğe Başvuran Adaylar İçin Başvuru Formu

​​

(Visited 230 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here