Çarşamba, Aralık 7, 2022

Ufuk Avrupa Programı’ndan 71 Açık Çağrı

“Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet”  bileşeni kapsamında, başta Paris Anlaşması olmak üzere AB politikaları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, kilit teknolojilerin ve endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi /iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ufuk2020 Programı döneminde Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenine denk düşen ve öncesinde tematik alanlar olarak adlandırılan alt bileşenler, Ufuk Avrupa Programı ile birlikte 6 ayrı küme halinde gruplandırılmıştır. Söz konusu kümelerden 5.si olan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesinin temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Küme 5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), Mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital teknolojilerin kullanımını teşvik edici eylem ve projeler ile bölge ekonomisinin, endüstrisinin ve toplum dönüşümünün hızlandırılması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, yukarıda anılan amaç ve hedefler doğrultusunda enerji ve mobilite alanlarının iç içe geçen alanlar haline geldiği görülmektedir.

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Avrupa Komisyonu’nun yeni stratejik vizyonu olan “Herkes için Temiz Bir Gezegen” ve AB yeni sanayi stratejisinin de etkisiyle,

  • Dijital ve yeşil geçişlerin hızlandırmasını ve yönlendirmesini sağlamak;
  • Güvenli gıdaya, temiz ve sağlıklı bir çevreye erişim için sürdürülebilir doğal kaynakları iyi yönetmek, çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak ve tersine çevirmek;
  • Mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerini dönüştürerek Avrupa’yı ilk dijital döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirmek;
  • Dirençli, kapsayıcı, demokratik bir Avrupa toplumu oluşturmak gibi stratejik önceliklere sahip hale getirilmiştir.

Bütçe:  Program boyunca (2021-2027) toplam 15.123 Milyar €

Detaylar için tıklayın

(Visited 2.993 times, 3 visits today)

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz