Cuma, Nisan 26, 2019

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü-2019 Başvuruları

Ödül

Ödül, Kalinga Vakfı, Orissa Eyalet Hükûmeti ve Hindistan Hükûmeti (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından karşılanmaktadır. Ödül, Budapeşte, Macaristan’da, Kasım 2019’da, Dünya Bilim Forumu esnasında gerçekleştirilecek resmi bir törende UNESCO Genel Direktörü tarafından takdim edilecektir. Ödül, 40,000 Amerikan Doları değerinde bir çek, bir sertifika ve UNESCO-Albert Einstein gümüş madalyasından oluşmaktadır. Ödülü kazanan kişiye ayrıca bir sertifika ve tek seferlik nakit 5,000 Amerikan Doları’ndan oluşan Hindistan Hükûmeti Kalinga Kürsüsü sunulacaktır. Ödülü kazanan kişi Hindistan’a, bilim insanları ve bilim iletişimcileri ile etkileşimde bulunması için iki-dört hafta arası bir süreliğine (seyahat ve konaklama Hindistan Hükûmeti tarafından karşılanacaktır) davet edilecektir.

Adayların Nitelikleri

Adaylar bilimin popülerleştirilmesine önemli katkı sağlamış olmalıdırlar ve aday ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunmasına yardımcı olacak seçkin bir kariyere sahip olmalıdır. Adaylar, UNESCO Milli Komisyonlarıyla istişare eden Üye Devletlerin hükûmetleri ve UNESCO ile resmi ilişkisi olan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Genel Direktöre sunulacaktır. Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır. Her Üye Devlet ve sivil toplum kuruluşları tek bir aday belirleyebilir. Ödül kişisel olup iki ya da üç kişi tarafından oluşturulan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

Aşağıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası İngilizce veya Fransızca hazırlanır ve yazılı tavsiye mektubunu içermelidir:

  • Adayın özgeçmişi,
  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Bilimin popülerleştirilmesi üzerine yapılan yayınlar ve diğer destekleyici belgeleri de içeren, çalışma sonuçlarının özeti,
  • Adayın çalışmasının bilimin popülerleştirilmesine nasıl katkı sağladığına dair bir tanımlama.

 

Son Başvuru Tarihi: 31/05/2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İhale Duyuruları