Çarşamba, Mayıs 12, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Webinar: Çocuğun Oyun Hakkının Geliştirilmesi İçin Neler Yapmalıyız?

Yerelde çocuk çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, yerelde çocuklar ile ilgili yapılacak çalışmalarda hak temelli bir yaklaşım ile çalışmak, çocuk haklarına yönelik faaliyetlerde sivil toplumun izleme ve savunucu rolünü güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre her çocuğun kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılma, söz söyleme ve sözleşmenin 31.maddesi gereğince de çocukların, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı bulunmaktadır.

Taraf devletlerin yükümlülükleri, bu hakkı tanımasını, desteklemesini ve hakkın tam olarak hayata geçmesi için uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını kapsamaktadır. BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 17 numaralı Genel Yorumu, bu hakkın hayata geçirilmesi için taraf devletlerin yükümlülüklerini daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Türkiye’de çocuğun oyun hakkının geliştirilmesi için neler yapabiliriz? İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı olarak neler yapıyoruz? Üzerine konuşmak ve tartışmak için bir araya geliyoruz.

17 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30- 16.30 arasında aşağıda linki bulunan online toplantıda buluşmak istiyoruz!

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83639260869?pwd=VHBPM0FZVFAwQUMrT1l1WjQyTUYzZz09

Meeting ID: 836 3926 0869

Passcode: 872798

Detaylı bilgi için: cocukiziagi@gmail.com

(Visited 108 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

(Visited 5 times, 1 visits today)