Pazartesi, Nisan 22, 2019

YanYana-Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi Sosyal Etki Raporu

Suriyeli mülteci çocukların karşılaştığı ayrımcılığı azaltmayı ve mültecilerin sosyal uyumunu desteklemeyi hedefeyen YanYana – Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi Bir İZ Derneği tarafından, Yuva Derneği ve Oyun Terapileri Derneği işbirliğiyle ve Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) desteğiyle yürütülmüştür. 1 Şubat 2017 tarihinde başlayan proje faaliyetleri 20 ay boyunca İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir.

Bu rapor, yirmi ay süre ile İstanbul’un farklı ilçelerinde yürütülen YanYana Suriyeli Çocuklar İçin Psikososyal
Destek Projesi’nin, proje paydaşları üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkinin değerlendirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Projenin izleme, değerlendirme çalışmaları karma desen metodolojisi (nicel ve nitel araştırma) ile bağımsız akademisyenlerin rehberliğinde Bir İZ Derneği uzmanları tarafından yürütülmüştür. Projede yürütülen çalışmaların sonuç ve etkileri aynı metodolojiye uygun olarak analiz edilmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayın

İhale Duyuruları