Çarşamba, Aralık 7, 2022

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Yerel Yönetimler Okulu Başlıyor

Amaç: Medrese Davutpaşa ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Yerel Yönetimler Okulu’nun amacı insanların gündelik hayatlarına en yakın kamu kurumları olan yerel yönetimlerde (belediye, muhtarlık vb.) eşitlik, kapsayıcılık, katılım ve sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda, yereldeki uygulamalar ile akademi arasında bir bağ oluşturarak teori ve sahayı bir araya getirmektir.

Kapsam: Küreselleşme dünyayı çok farklı bir noktayı getirmiştir. Ancak haberleşme, iletişim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimi yakalamak zor gibi görünse de yerelleşmenin ve dolayısıyla kentlerin önemi daha da artmaktadır. Kentler uluslararası politikaların belirlenmesinde önem arz etmeye başlamıştır. Yaşadığımız zor günlerde sorunların küresel ancak çözümün yerelde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Fatih, Osmanlı’nın ilk Şehremaneti’nin kurulduğu, tarihsel bağlamda önemli bir yere sahip ve iyi uygulama örnekleri içermesi sebebiyle çalışmamızın merkezini oluşturmaktadır.

Neden Yerel Yönetimler Okulu?:  “Yerel Yönetimler Okulu”nu hayata geçirmek istememizin sebebi, akademi ile karar alma mekanizmalarında yer alan kişileri bir araya getirerek şehrini seven ve şehri için bir şey yapmak isteyen tüm vatandaşlarda farkındalık oluşturmaktır.

Temalar: Katılım, Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık, Dirençlilik, Eşitlik

Yöntem: Program ayda bir gün şeklinde konu başlıklarına göre değişiklik göstermek ile beraber panel, söyleşi, iyi uygulama örnekleri, katılımcı ve konuşmacının fikir alışverişi yapabildiği bir ortam oluşturularak, yapılması planlanmaktadır.

Alt Hedefler:

  • Akademi ve sahanın bir araya gelmesi
  • Yerel yönetimler alanında dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin takip edilebilir seviyeye gelinmesi
  • Eğitim sonunda katılımcılar karar alma süreçlerine katılımı noktasında bilinçlendirmiş olmak
  • Akıllı Şehir, İklim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Yerelleştirilmesi, Dirençli Kent, Kent Konseyleri, STK-Yerel Yönetim İş Birlikleri, Uluslararası Fonların Yerelde Kullanılması, Yerel Yönetimler Ve Eşitlik Politikaları, Kırılgan Gruplar (Yaşlı, Engelli, Genç, Kadın, Çocuk) gibi konu başlıkları ele alınacaktır.

Slogan: Sorunun değil, çözümün bir parçası ol !

20 Ekim Çarşamba, 18:00-20:00 arası, Davutpaşa Medrese: Cerrahpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi Davutpaşa Medresesi Sokak No:1 Fatih – İstanbul

 

(Visited 332 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz