Pazartesi, Ekim 2, 2023

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Yerelin Liderliğinde Güçlenme Programı Başvuru Çağrısı

Program Süreci Nasıl Olacak?

Adıyaman ve Malatya illerinde ikamet eden ve afetten etkilenen topluluklara yönelik ihtiyaçlara yerel çözümler üretebilmek amacıyla proje geliştirip uygulamak isteyen gruplarla bir araya gelecek; proje geliştirme süreçlerini birlikte planlayacağız.. Saha sorumlularımızın desteğiyle proje geliştiren yerel kurum, STK ve toplulukların başvuruları arasından belirlenen projeler, belirli bir miktara kadar mikro hibelerle desteklenecek.

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

  • Adıyaman veya Malatya illerinde yaşamak,
  • 18 yaş üstü en az 3 kişiden oluşan bir topluluk olmak (yerel organizasyon/ sivil toplum kurumu/ sivil topluluk/ mahalle grubu vb.)
  • Bireysel fayda yerine toplumsal fayda amaçlı projelerle afet bölgesinde yaşayan toplulukların ihtiyaçlarına çözümler önermek,
  • Yerelin liderliğinde yürütülecek projeler kapsamında yerel çözümleri hedeflemek,
  • Proje sürecini hesapverebilirlik çerçevesinde tamamlama taahhüdünde bulunmak.

Neden Yerel Kurum/STK ve Sivil İnisiyatifler?

Afetlerden etkilenen toplulukların, afet risk yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara dahil olması, projelerin oluşturulma ve hayata geçirilme süreçlerinde sorumluluk almaları önemlidir. Özellikle de afet bölgelerinde ihtiyacın doğru tespiti ve yerel çözümler üretme anlamında katılım kritik önemdedir.

Yerelin liderliğinde güçlenme yaklaşımı, gelecekteki afet ve krizlere yerelden müdahale edebilmek için yerel toplulukların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu metodolojiyle şunlar amaçlanır:

  • Afetlerde ortaya çıkan kriz durumlarına topluluk üyelerinin yanıt verebilmesi,
  • Afet sonrası hayatta kalanların saygınlık, öz değer, bağlılık duygularını güçlendirmek;  sosyal uyum ve toplumsal refaha katkı sağlayabilmek,
  • Krizlere karşı savunmasızlığın temel nedenlerini ele almak, kriz sonrasındaki acil ihtiyaçları giderme ve toparlanma safhasını hızlandırmak.

Toplum temelli çalışmalar; afet bölgesini ve bölge insanını kültürel ve coğrafi olarak en iyi tanıyan özneyi, yani yerel halkı merkeze alır,  bilgilendirme, geliştirme ve sorumluluk üstlendirme yoluyla yürütülür. Hayata Destek, toplulukların afet anında yetkili kurumlarla iletişime geçmesi, afete müdahale kapsamında güçlenmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesinin afet risk yönetimindeki en etkili yol olduğunu düşünür.

Son başvuru tarihi: 23 Haziran 2023

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

(Visited 830 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -