Pazar, Eylül 20, 2020

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı

2020 yılı Teknik Destek Programı’nın genel amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama...

Arnavutluk’ta Sosyal İçermenin Güçlendirilmesi İçin Yerel Ortaklıklar Hibe Programı

Ülkemizden sivil toplum kuruluşlarının da ortak olarak yer alabileceği hibe programın hedefi “Arnavutluk’taki belediyelerin vatandaşlara sunduğu sosyal bakım, istihdam ve kapsayıcı eğitim hizmetleri konusunda...

Avrupa Komisyonu’ndan yeni KA2 Çağrısı

Avrupa Komisyonu 2020 yılı Program Rehberi için bir düzeltme yayınladı. Bu kapsamda COVID-19 krizi nedeniyle 2020 yılında yeni bir çağrıya çıkma kararı aldı. Çağrı...

AHİKA 2020 Yılı Mali Destek Programlarına Başvurular Açıldı

AHİKA 2020 Yılı Mali Destek Programları 40 Milyon TL Bütçe İle İlan Edildi 2020 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 20.08.2020 tarihi itibarıyla...

Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı Açıldı

Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bütüncül bir şekilde incelenmesi ve uygulamaya yönelik yenilikçi projelerin...

2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia – MoESTD) arasında,...

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

PROGRAMIN AMACI Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak...

İçişleri Bakanlığı 2020 Yılı Proje Başvuruları Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır. 2020 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlığımızca...

IF Sosyal Etki Ödülü 2020 Başvuruları Açıldı

İF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ, topluma katkı sağlayan projeleri yayınlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. En iyi projeler toplamda 100.000 Euro para ödülü ile ödüllendirilecektir. Projenizi iF DÜNYA...

Akdeniz için Birlik Örgütü İstihdam Teşvik Hibe Programı Çağrısı Yayınlandı

COVID-19 pandemisinin bölgesel olarak etkilerini azaltmak amacıyla Akdeniz için Birlik Örgütü (Union for the Mediterranean) Akdeniz Bölgesi'nde istihdamı teşvik etmek için yeni bir hibe...

İhale Duyuruları