Cuma, Mayıs 24, 2024

Prefabrik Yapı A.Ş.

Prefabrik Yapı A.Ş. is founded in 1989 in Istanbul within the organization of Hekim Holding, and it is the leading company of prefabricated structure industry.  We are serving our customers at prefabricated structure plant and showroom built on total of 31.000 m² area. We are exporting to over 110 countries on 6 continents with our developed technology, capacity, machinery equipment and professional staff.

Integrated production plant has the capacity of;

Prefabricated and Light Steel Structures: 210.000m²/month

Containers: 6.750 ea/month

Cabins: 8.700 ea/month

Structural Steel: 67.500 m²/month.

We are a pioneer company, that produces majority of the raw materials used in ready-made structures at our own facilities. We are having special design non-welded structure technology, recognized as a significant technological development around the world by using HekimBoard panels which is the first autoclaved fiber-cement panels produced in Turkey by Hekim Holding organization.

We have an expert staff constituted of engineers and architects working in sales, marketing, production and R&D departments.  All technical calculations and designs are carried out in-house through this asset.

In addition to high technology production, Prefabrik Yapı A.Ş. also offers services in domestic and international platforms through planning, design, loading, logistics, mounting, demounting, building internal installations, painting and after-sales services as well as customer oriented approach.

In addition to construction site, various camping structures, military facilities, social facilities, health, education, public etc. buildings, we are also producing prefabricated emergency housing units for emergency accommodation needs resulting from natural disasters such as earthquake, flood, landslide, tsunami, etc. as well as unnatural incidents.

Emergency housing units have particularly become prominent in the recent years to fulfill accommodation needs of refugees forced to immigrate due to increasing wars. Standard emergency unit solutions including various plan types based on the needs; are prepared considering the fastest production, fastest dispatch, and fastest installation processes. Prefabricated emergency housing units are planned as standard type single containers or groups of 2, 3 and 4 to be installed side-by-side to meet accommodation needs of multiple families. Furthermore, emergency housing unit comfort conditions and details are designed taking tough conditions into consideration.

We as Prefabrik Yapı A.Ş.; are always targeting for the best with the responsibility and awareness of being the leading company in the industry and continuing to serve beyond expectations of our customers and business partners without compromising quality in the light of this approach and understanding.

https://www.prefabrikyapi.com/


Hekim Holding bünyesinde bulunan ve ön üretimli hazır yapı sektörünün lider firması olan Prefabrik Yapı A.Ş., 1989 yılında İstanbul’da kurulmuştur.  Toplam 31.000 m² hazır yapı üretim tesisi ve showroomuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Geliştirdiği teknoloji, kapasite, makine ekipmanları ve profesyonel kadrosu ile 6 kıtada 110’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Entegre üretim tesislerinde;

Prefabrik ve Hafif Çelik Yapılar: 210.000 m²/ay

Konteynerler: 6.750 ad./ay

Kabinler: 8.700 ad./ay

Yapısal Çelik: 67.500 m²/ay üretimleri yapılmaktadır.

Hazır yapıların üretiminde kullanılan ana hammaddelerin tamamına yakınını kendi bünyesinde üreten, dünyada önemli bir teknolojik gelişme olarak kabul görmüş özel tasarımlı kaynaksız yapı teknolojisine sahip, tüm üretimlerinde Hekim Holding bünyesinde üretilen Türkiye’nin ilk otoklavlı  fibercement HekimBoard levhalarını kullanan öncü bir firmadır.

Satış, pazarlama, üretim, Ar-Ge bölümlerinde çalışan mühendis ve mimarlardan oluşan uzman kadrosuyla, tüm teknik hesaplamaları ve tasarımları kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Prefabrik Yapı A.Ş.; yüksek teknolojili üretimin yanı sıra, planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, de-montaj, bina içi tesisat, boya ve satış sonrası hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, yurtiçi ve uluslararası platformda hizmet sunmaya devam etmektedir.

Şantiye, çeşitli kamp yapıları, askeri yapılar, sosyal tesis, sağlık, eğitim, kamu vb. binaların yanı sıra; deprem, sel, heyelan, tsunami vb. doğal afetler sonrasında ve doğal olmayan sebeplerden kaynaklı çok sayıda insanın acil yerleşim ihtiyaçları nedeniyle prefabrike acil yaşam üniteleri üretmektedir.

Acil yerleşim yapıları son yıllarda artan savaş durumu neticesinde zorunlu göç sonrasında oluşan mültecilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ön plana çıkmaktadır. İhtiyaca uygun farklı plan tiplerinden oluşan standart acil yaşam ünitesi çözümleri; en hızlı üretim, en hızlı sevkiyat, en hızlı montaj süreçleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Üretilen prefabrike acil yaşam üniteleri, standart tipteki konteynerler, 1’li, 2’li, 3’lü, 4’lü gruplar şeklinde planlanmakta ve yan yana koyularak fazla sayıda ailenin barınma ihtiyacının karşılanacağı düşünülerek planlanan yapılardır. Ayrıca acil yaşam konteynerleri prefabrike binaların konfor koşulları ve detayları zor şartlar düşünülerek tasarlanmaktadır. Amaç en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerinin barınma problemini çözmektir.

 

Prefabrik Yapı A.Ş. olarak; sektörde öncü olmanın vermiş olduğu sorumluluk ve bilinç ile her zaman daha iyiyi hedefliyor, bu yaklaşım ve anlayış doğrultusunda hareket ederek müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerinin ötesinde kaliteden ödün vermeden ürün ve hizmet sunmaya devam ediyoruz.

https://www.prefabrikyapi.com/