Salı, Mayıs 28, 2024

2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2022 YILI KIRSAL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No: TR22/22/KEGMDP/KOOP

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde, Güney Marmara Bölgesinde (TR22) 20 milyon TL bütçeli Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nı ilan etti.

Programın Amacı

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı; Güney Marmara’da kırsal kesimde üretkenliğin artırılması, tarımda yenilikçiliğin ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir? – Destek Tutarı ve Oranları

Asgari destek tutarının 300.000 TL, azami destek tutarının 2 milyon TL olarak belirlendiği programda; kamu kurumları ve sanayi, ziraat, ticaret odaları ve borsaları ile kooperatif ve birlikler programa başvuru yapabilecek.

Başarılı kooperatif ve birlik projeleri azami %90, kamu kurumları ve oda ve borsaların projeleri ise azami %75 oranında desteklenecek.

Programın Öncelikleri

Kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması.

Bölgede tarımda yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması.

Yenilenebilir enerji kullanımı gibi kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi.

İlan edilen destek programı ile tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatifler ve birlikler başta olmak üzere, sektöre doğrudan katkı sağladığına inanılan kurum ve kuruluşlar hedeflenmiş ve kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına, bu amaca hitap edecek şekilde yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılmasına ve kaynak verimliliğine hitap eden yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir kurgu hazırlanmıştır.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

12 Aralık 2022 / 23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

19 Aralık 2022 / 17:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı için belirlediği “Genç İstihdamı” temasının, bölge içi ve dışı göçün engellenmesi ve kırsal ekonominin geliştirilmesine doğrudan sağlayacağı etkiler görülmekte olup, genç istihdamı içeren projeler ile programın yaratacağı etkinin büyümesi beklenmektedir.

Programda genç istihdamının yanı sıra, öncelenmesi hedeflenen bir diğer konu sosyo-ekonomik gelişmişliktir. Program kapsamında SEGE-2022 (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik) listesinde geri kalmış ilçelere yönelik puan avantajı söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda özellikle ana faaliyeti 3. 4. ve 5. düzey ilçelerde gerçekleştirilecek projeler ile bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesine olumlu yönde katkılar sağlanması hedefleniyor.

Destek Süresi

Program kapsamında finanse edilen teklifler için uygulama süresi azami 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Başvuru Süreci

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

 

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz