Salı, Temmuz 16, 2024

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Ahiler Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvuruları Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) yönelik proje fikri toplama, ön başvuru ve proje hazırlık sürecini başlatmıştır. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları koordinasyonunda 81 ilde yürütülmektedir.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN AMACI

SOGEP’in amacı; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak:

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

* Genç istihdamını artırmaya,

* İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,

 

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik:

* Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

* İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

* Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına,

 

3. Sosyal İçerme:

* Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

* Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına,

 

4. Sosyal Sorumluluk:

* Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

* Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne,

yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

2024 YILI SOGEP UYGULAMASI ÖRNEK PROJE TEMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.

 

SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Öncelikli Proje Temaları:

·              Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri

·              Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri

·              Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler

·              Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması

·              Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri

·              Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri

 

Hazırlanacak olan projelerin desteklenme şansını artırmak için; başta gençlerin ve kadınların istihdama katılımın kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini olumlu yönde etkilemesi, atıl durumdaki kamu binalarının birtakım iyileştirmeler yapılarak kullanılması ve eş finansman tutarının olabildiğince yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: 19.04.2024 saat 18.00

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -