Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Ankara Kalkınma Ajansı 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İlan Edildi

Ankara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık sürecini başlatmıştır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN AMACI

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın amacı; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
• Genç istihdamını artırmaya,
• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
• Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

3. Sosyal İçerme
• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

4. Sosyal Sorumluluk
• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
• Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler

2024 SOGEP PROGRAMI ÖNCELİKLİ PROJE TEMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.

SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Öncelikli Proje Temaları:

· Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri
· Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri
· Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler
· Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması
· Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri
· Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri

Projelerin desteklenme şansını artırmak adına, oluşturulacak projelerde; istihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini etkilemesi, âtıl durumdaki kamu binalarının kullanılması ve eş finansman tutarının yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Birlikler ve kooperatifler,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
• Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

 

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2024, saat 18:00

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -