Perşembe, Temmuz 18, 2024

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

Programın Amacı

Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir. Bu kapsamda 2024-2028 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2024 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı teması olarak belirlediği Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaz.

Programın Öncelikleri

  • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi,
  • 2024 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek bölgesel kalkınma odaklı destek programlarına yönelik yatırımların fizibiliteleri,
  • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları,
  • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler,
  • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri,
  • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi,
  • Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımların fizibilitesi,
  • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler.

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Fizibilite Desteği yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilecek olup projeler Ajansa ulaştıktan sonra mevzuatta belirtilen süre içerisinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Mali Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 31.12.2024 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde taahhütname, Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz