Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Erasmus + Sanal Değişim ile Tanıştınız mı?

Erasmus + Sanal Değişim, Avrupa’daki ve Güney Akdeniz’deki gençlerin resmi veya örgün olmayan eğitimlerinin bir parçası olarak çevrimiçi olarak anlamlı kültürlerarası deneyimlere katılmalarını sağlayan çığır açan bir projedir.

Çevrimiçi Kolaylaştırılmış Diyalog

Gençlerin kendilerini ilgilendiren güncel konuları tartışmak, birbirlerini daha iyi anlamak, sınırlar ve kültürler arasında anlamlı ilişkiler kurmak ve önemli istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek için güvenli çevrimiçi kolaylaştırılmış diyalog içinde bir araya gelme fırsatları.

Sanal Değişim Projeleri Geliştirme Eğitimi

Gençlik programları ve üniversite eğitimcileri için mesleki gelişim, mevcut programları zenginleştirmek ve genişletmek için bir Uluslararası Erasmus + Sanal Değişim Projesi (TEP) geliştirmeyi öğrenmek.

Savunuculuk Eğitimi

Eğitimli bir tartışma ekibi lideri desteğiyle parlamenter tartışma becerilerini geliştirmek için, farklı arka planlardan gençleri bir araya getirerek, savunuculuk eğitimi aracılığıyla dinleme ve anlayış geliştirmek.

Etkileşimli Açık Çevrimiçi Kurslar

Beceri oluşturma etkinlikleri ile desteklenen ve kültürler arası tartışmaların kolaylaştırdığı  video konferansları kullanarak farklı geçmişlerden gelen akranlarıyla bilgi edinmek için kültürel bağlamlar ve ulusal sınırlar arasında çevrimiçi kurslara erişin.

Program:

  • 18-30yaş arası gençlerin
  • Gençlik çalışanlarının
  • Akademisyenlerin
  • Eğiticilerin katılımına açıktır

Detaylı bilgi için tıklayınız.

BENZER İÇERİKLER