Çarşamba, Haziran 19, 2024

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Hatay’daki Tarım ve Bitki Üreticilerine Yönelik Permakültür ve İnovatif Tarım Teknikleri Eğitimi ve Nakit Hibe Desteği

Programın uygulanacağı ilçeler: Hatay (Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa)

 

Save the Children Türkiye Ofisi olarak, Disaster Emergency Committee (DEC) katkılarıyla hayata geçirdiğimiz, Hatay’daki tarım ve bitki üreticilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve pazara erişim olanaklarının artırılmasını hedefleyen programımıza başvuru alma sürecimizi başlattık. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa’da bulunan tarım/bitki üreticileri başvurularını yapabilirler.

Tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve tarımsal üretim faaliyetlerinde yenilikçi yaklaşımı geliştirmek için profesyonel destek sağlanacaktır. Hatay’daki çiftçilerin, kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında çeşitli eğitimler sağlanacaktır;

  • Tarımsal Sulama,
  • Gübre Kullanımı ve Mahsul Ekimi,
  • Tarımsal Üretimde Bakım ve Budama,
  • Toprak Bakımı,
  • Organik Gübre Yapımı ve Kullanımı,
  • Ekolojik Zararlılar ve Hastalık Kontrolü,
  • Hasat ve Depolama.

Üreticilere sahada ihtiyaç duyacakları konularda eğitimlerin verilmesi, tarım arazilerinde yapılan yanlış işlemlerin önüne geçilmesini ve verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Toprağın ve su kaynaklarının korunmasına yönelik, çiftçilerin bu başlıklarda desteklenmesine önem veriyoruz.

Belirtilen ilçelerdeki tüm tarım/bitki üreticilerinin başvurusuna açık olan programımızda, kadın çiftçiler/üreticiler önceliklendirilecektir. Kontenjan göz önünde bulundurularak, aynı haneden 1 erkek ve 1 kadın çiftçinin/üreticinin katılımı mümkün olabilecektir.

  • Eğitimlerin ardından 40 çiftçiye/üreticiye, aldıkları eğitimleri uygulayabilmeleri için hibe desteği sağlanması da planlanmaktadır.

 

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kriterler:

 

Save the Children Türkiye Ofisi tarafından uygulanacak olan bu program kapsamında, projeye dahil edilmesi planlanan tarım üreticisi sayıları ve eğitim detayları aşağıdaki gibidir.

 

  1. Kapasite Geliştirme Eğitimleri – 65 Tarım Üreticisi – 40 Kadın Üretici

 

65 kişilik kontenjanın en az 40 katılımcısı, kadın tarım üreticileri için ayrılmıştır. Başvuru formundaki yanıtları ve yanıtların doğruluğu, eksiksizliği dikkate alınarak bir puanlama yapılacak olup, sıralamaya giren ilk 65 çiftçi/üretici eğitimlere katılmaya hak kazanacaktır. Eğitimlerde başarılı sayılabilmek için en az %80 katılım gösterilmesi zorunludur. %20’den fazla devamsızlık gösteren çiftçiler, süreçte başarısız sayılacaklardır. Başarılı şekilde eğitimini tamamlayan çiftçiler, ‘’Nakit Hibe Desteği Süreci’’ne dahil olmaya hak kazanacaktır.

 

Katılımcılar belirlenirken; küçük tarım arazisi olanlar, eğitim içeriklerine uygunluk nedeniyle önceliklendirilecektir. Eğitim içerikleri, seracılık, meyve-sebze üretimi, 0-2 dönüm aralığında üretim yapan çiftçilerin, eğitimde edinecekleri bilgileri kendi tarım arazilerinde uygulamasına ve verim elde etmesine daha uygun olacaktır.

 

Eğitimlere katılımın, çiftçiler adına kolaylaştırılabilmesi için, harcırah desteği sağlanacaktır. Eğitime katılım günleri üzerinden hesaplanacak olan harcırah tutarı, eğitimlerin sonunda katılımcılara ulaştırılacaktır.

 

Süre ve metod:  Eğitimler 6 gün sürecektir. Çiftçilerin/Üreticilerin ihtiyaç duyduğu 3 eğitim başlığı belirlenerek 1 gün teorik, 1 gün uygulamalı olacak şekilde eğitimler uygulanacaktır. Eğitimler, eğitime başlayan her grubunun ulaşabileceği lokasyonlar belirlenerek yüz yüze gerçekleştirilecektir. Eğitim günleri belirlenirken, başvuru formunda yer alan ‘’eğitim günü’’ seçeneklerinde yapılan seçimler dikkate alınacaktır.

Eğitimlerin Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  1. Nakit Hibe desteği – 40 Tarım Üreticisi

 

Eğitimlerin en az %80’ine katılarak mezun olan çiftçiler hibe sürecine katılmaya hak kazanacaktır. Mezun olan çiftçilerin hibeyi ne amaçla kullanacaklarına dair bir ‘’İş Planı’’ oluşturmaları ve oluşturulacak olan ‘’Değerlendirme Komitesi’’ne bu planı sunmaları gerekecektir. Komite sonucunda geçer not alan çiftçiler, aldıkları puana göre sıralanacak olup ilk 40 çiftçiye hibe desteği sağlanacaktır.

 

Hibenin kullanımında; iş planında yer alan ve çiftçi/üretici tarafından taahhüt edilen başlıkların dışında kullanılamayacaktır. Hibe teslim edildikten sonra, çiftçilerin, satın alımlarına dair ilgili belgeleri (fiş,fatura vb.) belirlenecek olan en kısa sürede proje ekibine ibraz etmesi gerekecektir. Hibenin, çiftçinin/üreticinin ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipman alımlarında kullanılması gerekmektedir. Hibenin kullanımına dair, hibe almaya hak kazanan çiftçierin/üreticilerin, iş planında yer alan başlıklara göre harcama yapmayı taahhüt ettiğine dair bir ‘’Taahhütname’’ imzalamaları istenecektir.

 

Başvuru Linki: https://kobo-ee.savethechildren.net/single/DVk5SdeI

Son Başvuru Tarihi: 9 Haziran 2024

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -