Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllülük Araştırması Sonuçları Açıklandı 

IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi, Türkiye’de çalışan gönüllülüğünün mevcut durumunu, potansiyelini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) etkisini gösteren araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya katılan şirketlerin çalışanları 17 SKA arasında en çok Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlık ve Kaliteli Yaşam için gönüllülük gerçekleştiriyor.

IMPACT2030’un global olarak gerçekleştirdiği araştırmanın Türkiye ayağı DP World, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Araştırma Merkezi, Headline Diversity ve RW Institute tarafından yürütüldü. Rapor, IMPACT2030 Türkiye Eş Başkanı ve Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gökçe Dervişoğlu Okandan tarafından yazıldı.

Raporu linkten yükleyebilirsiniz: Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllülük

Çalışan gönüllülüğünün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına etkisini bölgesel olarak haritalayarak, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın sonuçları, Türkiye ve katılan diğer ülkelerle birlikte, 2021 yılında Birleşmiş Milletler’in dünya merkezine sunulacak.

IMPACT2030 Kurucu Ortağı ve RW Institute Direktörü Chris Jarvis, dünyanın önemli bölgelerinde kurulan Etki Konseyleri ile global bir network oluşturarak ve kurumsal gönüllülüğünün kapasitesini haritalayarak, SKA’ların gerçekleştirilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. “Şirketler çalışanlarının becerilerini, deneyimini ve yaratıcılığını iyiliğin bir gücü olarak harekete geçirdiğinde, dünyayı değiştirebilirler.”

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları daha parlak bir gelecek yaratmak, yaşadığımız dünya için bir umut ve özel sektör işbirliği olmadan gerçekleştirilemez. Rol model olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz. “Dünyamız Geleceğimiz” sloganıyla hem çalışanlarımıza hem de çevreye yönelik politikalar geliştiriyoruz.Tüm bunları yaparken nihai hedefimiz arkamızda güzel bir dünya bırakmaktır.”  dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gökçe Dervişoğlu Okandan araştırma sonuçlarının dört alanda gelişime dikkat çektiğini belirtti: Çalışan gönüllülüğünün Türkiye geneline yaygınlığı, gönüllülüğün algısı, özel sektör ve sivil topum arasındaki verimli ortaklıklar için işbirliğini geliştirmek ile sosyal etki ölçümlemesi.

IMPACT2030 Türkiye Eş Başkanı ve Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel ise kurumsal aktivizmin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlaması, “anlam ve amacın” öneminin artmasıyla birlikte sosyal fayda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın şirketler için stratejik bir konu olacağının altını çizdi. Fark ve değer yaratmak için yaratıcı çalışmalara ihtiyaç duyulacağı, online, pro-bono ve yetkinlik bazlı gönüllülüğün bu kapsamda geliştirilebileceğini belirtti.

Türkiye’de faaliyet gösteren 33 şirketin katılımıyla, anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın ana bulguları şunlardır:

Ölçümleme

Araştırmaya katılan 33 şirketin %73’ü çalışan gönüllülüğü çalışmalarının etkisini çeşitli yöntemlerle ölçümlemektedir. %42’si çalışan katılımı, %21’i sivil toplum kuruluşundaki etki, %12’si çalışanın iyi olma halini değerlendirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Uyarlama

Kurumsal gönüllülük %79 oranında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyarlanmaktadır. En çok kurumsal gönüllülüle desteklenen amaçlar 4-Nitelikli Eğitim (%66), 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (%54), 3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam (%48), 13-İklim Eylemi (%33).

Hızlı artış

Ankete katılan şirketlerin %48’i şirketlerinde gönüllülüğün önceki yıllara göre büyük bir oranda arttığını belirtti.(Pandemi öncesi dönemi kapsamaktadır.)

Gönüllülük saati

Araştırmaya katılan şirketlerin çalışanları yılda toplam 32.372’in üzerinde saat gönüllülük  gerçekleştirdi. Şirketlerin %18’inde gönüllülük sadece çalışma saatlerinde yapıldı.

Kapsayıcılık

Gönüllülerin %72’si merkez ofis çalışanlarıdır. Şirketler tüm çalışan profillerini (tam ve yarı zamanlı, stajyer, sözleşmeli) gönüllü olmaya teşvik etmektedir. %67 paydaşlarının (çalışanların aile üyeleri, tedarikçiler, müşteriler vb.) gönüllü faaliyetlerine katılımı için fırsatlar sunmaktadır.

Stratejik yönetim

Şirketler kurumsal gönüllülük çalışmalarını yaklaşık %60 oranında  çalışan gönüllülüğü politikası doğrultusunda ve bu konuya ayrılan bir bütçeyle yönetmektedir. %76, çalışanlara iletişimini, iletişim planı kapsamında gerçekleştirmektedir. %27’sinin gönüllülükle ilgili resmi bir Takdir-Tanıma sistemi bulunmaktadır.

 

IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi Hakkında

IMPACT2030 insan kapitali yatırımlarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmayı desteklemek için harekete geçiren global bir girişimdir. Dünyanın önemli bölgelerinde kurduğu Etki Konseyleri BM’in 17 SKA’sından birisine odaklanır. 40 kuruluşun katıldığı Türkiye Etki Konseyi’nin odaklandığı amaç toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek, tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmektir.

 

W: https://www.impact2030.com

 

Bilgi ve İletişim: Arzu Pınar Demirel

IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi  Eş Başkanı – Headline Diversity Kurucusu

T: 0216 368 48 50 – 0533 419 62 38      E: arzudemirel@headline.ist

BENZER İÇERİKLER