Pazar, Nisan 21, 2024

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi.

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programının Genel Amacı

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve yapılması muhtemel yatırımlara ilişkin ihtiyaç duyulacak fizibilite çalışmalarının ve Sonuç Odaklı Programlar kapsamında güdümlü proje desteği verilmesi planlanan projelere tahsis edilen kamu kaynağının etkin kullanılması için fizibilite çalışmalarının yapılması,

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programının Özel Amacı

Bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri, et-süt-arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, yatırım ortamı oluşturulması ve yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanması,

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programının Öncelikleri

1.Bölgenin turizm sektöründe farklılaşan ve değer oluşturan ürün ve hizmetlerini geliştirmek, pazarlamak ve sunuma hazır hale getirmeye yönelik fizibilitelerin hazırlanması,

2.Bölgenin et, süt ve arıcılık sektörlerinden elde edilen gelirin ve bu sektörlerdeki katma değerin arttırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,

3.Bölgede bulunan tabii kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması, katma değeri yüksek yapı malzemelerinin üretilmesinin teşvik edilmesi, bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi, girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulması, sektördeki firmaların ulusal/uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, ihracat rakamlarının ülke ortalamasına yükseltilmesi ile yeşil ve dijital dönüşüme katkı sunulmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,

4.Bölgede genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı sağlayacak yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması,

5.Bölgede olası afet risklerinin tanımlanmasına, risklerin asgariye indirilmesi için gerekli alternatif yaklaşımların ve uygulama modellerinin geliştirilmesine, afet risk yönetimi konusunda gerekli altyapının oluşturulmasına ve bölgedeki kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizibilitelerin hazırlanması,

6.Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması,

7.AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi ile yeşil ve dijital dönüşüme katkı sunulmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programının Bütçesi ve Süresi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2024 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 4.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgarî destek tutarı 150.000,00 TL, azamî destek tutarı ise 750.000,00 TL’dir. Program kapsamında azamî proje süresi 12 ay’dır.

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak Fizibilite Desteği Programı’ndan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen aşağıdaki başvuru sahipleri yararlanabilir:

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 • Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri
 • İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri
 • Birlikler ve kooperatifler

Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarih 22 Aralık 2024’ tür. Taahhütnameler ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar Ajansa sunulmalıdır. Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz