Cuma, Mayıs 24, 2024

MEAL Officer Kimdir, Sorumlulukları Nelerdir?

MEAL Officer: The Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning 

İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Görevlisi, kurum programatik faaliyetleri ve sonuçları hakkında profesyonel, yüksek kaliteli iletişim sağlamak için bilgi ve raporlama süreçlerini ve ürünlerini yönetir. MEAL Görevlisi ayrıca bilgi yönetimi ve veri kalitesinin iyileştirilmesinde ve kurum genelinde bilgi paylaşımının ve öğrenmenin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. MEAL Görevlisi, kurum programlarının tam zamanlı izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, tasarımları değerlendirmek için uygun metodolojiler ve araçlar geliştirir.

MEAL Görevlisinin rolü, koordinasyon,yönetim ve karar verme uygulama kalitesi hakkında güvenilir alan bilgisi sağlayarak programın geliştirilmesine destek sağlamak için veri toplamak ve analiz etmektir. 

Başlıca Sorumlulukları Nelerdir?

  • Projeler için ayrıntılı bir İzleme & Değerlendirme çalışma programı (çıktılar dahil) ve bütçe hazırlamak, İzleme & Değerlendirme programının kesintisiz devam etmesini sağlamak
  • Alandan alınan verilerin doğru olduğundan emin olup, verileri merkezi veritabanına entegrasyon ve raporlama için kullanmak
  • Bilgi toplama araçları ve araştırma metodolojilerinin tasarımı ve bu araç ve metodolojilerin çevrilmesi
  • Veri kümelerinin toplanmasını ve yönetimini desteklemek, toplanan verileri doğrulamak ve güncellemek
  • Toplanan verilerin doğruluğunu ve alan verileri ile veritabanı arasındaki uygun bağlantıyı izlemek
  • Geri bildirim ve şikayet mekanizması aracılığıyla toplanan bilgileri kabul etmek
  • Tüm potansiyel veri toplama ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için diğer departmanlarla koordinasyon sağlamak
  • Periyodik memnuniyet anketleri yapılması, ihtiyaç değerlendirmeleri, izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.

MEAL Officer ve benzer pozisyonlardaki iş ilanlarını incelemek için tıklayın

BENZER İÇERİKLER