Perşembe, Mayıs 23, 2024

Medya için Uluslararası Acil Durum Finansman Kuruluşları

“GFMD MediaDev Fundraising Guide” kılavuzunda derlenen, medyanın acil durumlarda başvurabileceği finansman kaynakları ile ilgili araçları ve kaynakları NewsLabTurkey okurları ile paylaşıyor.

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders, gazeteciler de dahil olmak üzere İHS (İnsan Hakları Savunucusu) ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) için yeniden yerleştirme, ekipman, ulaşım ve diğer hususlarda mali yardım da dahil olmak üzere koruma hibeleri sağlar.

Committee to Protect Journalists

Committee to Protect Journalists (Gazetecileri Koruma Komitesi), “Gazeteci Yardımı” programı ile Gene Roberts Emergency Fund isimli acil durum fonu aracılığıyla dünyanın dört bir yanında zor durumdaki gazetecilere acil yardım sağlar.

Bu fon adını, Gazeteci Yardımı programının oluşturulmasında etkili olan deneyimli ABD’li gazeteci ve CPJ yönetim kurulunun eski başkanı Gene Roberts’ten alıyor.

Program ayrıca gazeteciler için dış kaynaklardan fon topluyor ve diğer ifade özgürlüğü kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

ECPMF şu anda herhangi bir hibe vermiyor ancak, risk altındaki gazetecilerin/medya çalışanlarının geçici olarak Almanya’nın Leipzig kentine taşınmasını (6 aya kadar) sağlıyor. Almanya’ya gelen gazeteciler için bireysel rehberlik ve mali destek, Journalists-in-Residence programı kapsamında veriliyor. Bu program şunları kapsıyor: vize işlemleri için yardım; barınma; sağlık sigortası; psiko-sosyal destek; burs. Daha fazla bilgi için support@ecpmf.eu ile iletişime geçebilirsiniz.

European Endowment for Democracy (EED)

European Endowment for Democracy (EED), demokrasi için mücadele eden insanları destekleyen bağımsız, hibe veren bir kuruluştur. İstisnai ve açıkça gerekçelendirilen durumlarda, EED sınırlı sayıda talebi acil olarak işleme alabilir. EED websitesinden destek için başvuruda bulunabilirsiniz. Acil durum desteği talep etmek için, başvuru formunun altındaki kutuyu işaretlemeli ve talebinizin neden acil olduğu ve acilen fon almazsanız olası sonuçları hakkında kısa bir açıklama yapmalısınız.

Ayrıca, güvenliği özellikle risk altında olan ve çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla bilgi vermek istemeyen başvuru sahipleri, aşağıdaki uçtan uca şifrelenmiş e-postaları kullanarak doğrudan başvurularını yapabilirler:
Protonmail e-postası: secretariat@signalmail.org
Tutanota e-postası: secretariat@tutanota.de

Freedom House

Freedom House, medya ve basın özgürlüğü alanında çalışan risk altındaki gazeteciler ve medya çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarına yardım sağlar.

Sivil toplum kuruluşlarının zor ve öngörülemeyen ortamlarda bile çalışmaya devam edebilmelerini desteklemek için çeşitli programlar aracılığıyla hibe ve önleyici güvenlik eğitimleri verir.

Freedom House, dünya çapında insan hakları çalışmaları nedeniyle tehdit altında olan kuruluşlara ve kişilere acil yardım sunan çeşitli fonları yönetmektedir. Freedom House aşağıdaki durumlarda fon desteği sağlamaktadır:

 • Ev veya ofisin fiziksel güvenliğini artırma
 • Bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri de kapsayacak şekilde taşınma
 • Psikolojik destek dahil tıbbi harcamalar
 • Hukuki temsil ve yargı süreci takibi
 • İnsani yardım
 • El konulursa veya hasar görürse ekipman değişimi

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited, uluslararası Reporters Respond Fund‘ı yönetmektedir. Bu uluslararası acil durum fonu, gazetecilere ve medya kuruluşlarına doğrudan yardım sağlayarak, bir kriz durumuyla karşı karşıya kalındığında mümkün olan en kısa sürede işlerine dönmelerini sağlar.

Kısa vadeli destek gazeteci veya yayın organının kapsadığı ortam ve alandan bağımsız olarak sağlanır ve diğer şeylerin yanı sıra şunları kapsar:

 • Tıbbi yardım: Gazetecilerin çalışmaları sırasında meydana gelen yaralanmalar için
 • Geçim masrafları: Çalışamayacak durumda olan gazeteciler için kısa vadeli destek veya güvende olmayan, savunmasız bir durumdan geçici olarak kaçma masrafları
 • Hukuki savunma desteği: İşleriyle ilgili olarak soruşturma, tartışmalı dava veya diğer herhangi bir yasal tehditle karşı karşıya kalan gazeteciler için yasal temsil; adli işlemlerin masraflarını karşılamak; keyfi olarak gözaltına alınan veya hapsedilen medya çalışanlarına (ve ailelerine) yardımcı olmak
 • Psiko-sosyal destek: Psiko-sosyal yardım almak için tavsiye, yönlendirme ve fon
 • Ekipman: İşle ilgili bir acil durum nedeniyle el konulan veya imha edilen ekipmanın değiştirilmesi
 • Aile desteği: Çalışamayan, hapiste olan veya vefat eden gazetecilerin aile üyeleri için geçici süreli destek
 • (Önleyici) güvenlik önlemleri: Güvenlik tavsiyesi, dijital koruma için VPN’ler gibi dijital araçlar, yüz maskeleri gibi kişisel koruma malzemeleri ve kurşun geçirmez yelekler gibi güvenlik ekipmanları

Frontline Defenders

2001 yılında Frontline Defenders, risk altındaki insan hakları savunucularına hızlı ve pratik mali destek sağlamak için “Protection Grants” programını başlattı.

“Protection Grants” aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının güvenliğini ve korunmasını iyileştirmeye yönelik hükümler için ödeme yapabilir:

 • Bir kuruluşun veya bireyin fiziksel güvenliğini, dijital güvenliği ve iletişim güvenliğini iyileştirmek
 • Adli tacize uğrayan insan hakları savunucuları (İHS) için destekleyici yasal ücretler
 • Barışçıl insan hakları faaliyetleri sonucunda saldırıya uğrayan veya sağlık problemi yaşayan İHS’lerin tıbbi ücretlerini ödemek
 • Hapisteki İHS’ler veya bir İHS’nin faaliyetleri nedeniyle risk altında olan aile üyeleri için aile yardımı sağlanması
Hibeler maksimum 7.500 euroya kadar olan tutarlar içindir. Kuruluş, şifreli bir çevrimiçi güvenlik hibe başvuru formu sağlar.

International Federation of Journalists (IFJ)

International Federation of Journalists, 140’tan fazla ülkedeki 187 sendika ve dernekten 600.000 medya profesyonelini temsil eden dünyanın en büyük gazetecilik örgütüdür. Örgüt, gazetecileri desteklemek için toplu eylemler yapar, basın özgürlüğü ve sosyal adaleti savunmak için uluslararası eylemi teşvik eder, tüm yapılarında, politikalarında ve programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eder ve ayrımcılığa karşı çıkar.

IFJ Safety

IFJ Safety Fund, şiddet, zulüm ve tehditle karşı karşıya kalan veya tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan gazeteciler için kullanılan bir fondur. Safety Fund; şiddet ve şiddet tehditleri, soruşturma, sürgünde yerleşim ve hastalık gibi bir dizi acil durumda finansal yardım sunmaktadır.

International Media Support (IMS)

Defending Journalism (DJ) Safety Fund; acil yer değiştirme, yasal ve tıbbi destek sağlayan bir fondur. Gazetecilik çalışmalarının doğrudan bir sonucu olarak mağdur olan gazetecilere acil destek sağlamayı amaçlar. Bu fon şu durumlarda kullanılır:

 • Bir gazeteci öldürüldü veya ailesini geçindiremeyecek hâle getirildiyse
 • Bir gazetecinin doğrudan bir tehdit (yer değiştirme, güvenli ev, ülke veya bölge dışına tahliye) sonucu acil korumaya ihtiyacı varsa
 • Acil yasal veya tıbbi yardım gerekliyse

Yalnızca kısa vadeli ve 6 ayı geçmeyecek şekilde, kişinin veya yakınlarının acil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bireylerin doğal afetlerden etkilendiği durumlarda gazetecilere insani destek olarak kullanılamaz. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

International Women in Media Foundation (IWMF)

International Women in Media Foundation (IWMF), kadın gazetecilerin rolünü güçlendirmeye adanmış bir kuruluştur. Organizasyon, dünya çapındaki kadın gazetecilere ve fotoğrafçılara özel güvenlik eğitimi, gazetecilik fırsatları ve acil durum desteği sağlıyor.

IWMF Emergency Fund

IWMF Emergency Fund, 2013 yılında gazeteci kadınlara kriz zamanlarında destek sağlamak amacıyla kuruldu. Fon, gazeteci kadınlara şunları sağlıyor:

 • Bir kişinin gazeteci olarak çalışmasından kaynaklanan tehditler ve krizlerle doğrudan ilgili olaylar için psikolojik ve tıbbi bakım için küçük hibeler
 • Kriz veya tehdit durumunda üç aylık geçici yer değiştirme, taşınma yardımı
 • Hapis veya sansür tehditlerine karşı adli yardım
 • Kaynaklara ek erişim hakkında bilgi şeklinde mali olmayan yardım

Acil durum fonuna hak kazanabilmek için adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

 • Herhangi bir mecrada çalışan, asıl mesleği gazetecilik olan kadrolu veya serbest çalışan kadın muhabir olmak
 • Yardım başvurusunda bulunduktan sonraki altı ay içinde tam zamanlı bir gazeteci olarak çalışmış olmak
 • Bir gazeteci olarak çalışmakla doğrudan bağlantılı bir kriz durumunda yardım için başvurmak

National Endowment for Democracy (NED)

National Endowment for Democracy (NED), dünya çapında demokratik kurumların büyümesine ve güçlenmesine adanmış kâr amacı gütmeyen özel bir vakıftır.

Gazeteciler ve medya çalışanları acil durum fonlarına buradan başvurabilirler.

Reporters Without Borders (RSF)

Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan Gazeteciler), bilgi özgürlüğünün savunulması ve teşvik edilmesinde dünyanın önde gelen STK’larından biridir. RSF profesyonel gazetecilere ve yurttaş-gazetecilere kendilerini savunmaları ve tutuklu gazetecilerin ailelerine yardım etmek için mali ve idari yardım sağlar.

Sigorta

RSF ayrıca, savaş bölgesi dahil olmak üzere hemen hemen her ülkeden gazeteciler ve muhabirler için eksiksiz bir sağlık sigortası sağlar.

facebook sharing button

 

 

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz