Pazar, Nisan 21, 2024

Ortaklaşa Hibe Programı II. Açık Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ikinci açık çağrı dönemi 4 Nisan 2024’te başladı. Açık çağrıya Türkiye’de yerleşik, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabiliyor.

 

Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasındaki işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmayı, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı amaçlıyor. Toplam bütçesi 1,3 milyon avro olan Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk proje teklif çağrısı 2023 Nisan ayında açıldı ve bu kapsamda dört proje desteklendi. 4 Nisan 2024’te açılan ikinci açık çağrıya kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşları en az bir belediye ortaklığıyla başvurabiliyor. İkinci açık çağrının başvuruları 4 Haziran 2024 saat 17.00’ye kadar açık kalacak.

 

Hibe başvuruları ortaklasa.iksv.org sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. İlgili başvuru belgelerine ve rehberlere yine web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

 

Proje başına 120 bin avroya kadar, toplam 900 bin avronun üzerinde hibe desteği

Ortaklaşa Hibe Programı’nın ikinci açık çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan projeler, toplam 900 bin avronun üzerinde hibeden faydalanacak. Farklı disiplinlerden kültür-sanat projelerinin destekleneceği hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 avro olarak belirlendi. Kültür-sanat odaklı STK’ların bir belediye ortağıyla başvurabilecekleri hibe programında, projelerin onay sürecinin ardından 6 ay ile 12 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

 

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı 16 Nisan Salı günü

Ortaklaşa Hibe Programı II. Açık Çağrı Dönemi başvurularıyla ilgili bilgilendirme toplantısı 16 Nisan 2024’te çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve ortaklasa.iksv.org üzerinden kayıt olan herkese açık olacak. Ayrıca 6 Mayıs 2024 tarihinde hibe programına başvurmayı amaçlayan kurumlara yönelik çevrimiçi bir soru-cevap etkinliği, 14 Mayıs 2024’te ise STK’ların proje fikirlerine belediye ortağı bulabilmelerini amaçlayan, çevrimiçi bir ortak arama etkinliği düzenlenecek. Bu etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvurular Ortaklaşa’nın web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

 

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle yürütülen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, hibe programıyla aşağıdaki konuları odağına alan projeleri desteklemeyi amaçlıyor:

  • Yerelde kapsayıcı kültür politikalarının oluşumu yolunda stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilecek, kültürel planlamayı ve yenilikçi kültür yönetimi modellerini teşvik eden pratikler,
  • Farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri,
  • Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projeler.

 

Ortaklaşa Hibe Programı

Üniversite, kent konseyi, sanayi ve ticaret odaları ile özel sektörün de iştirakçi olarak katılımının teşvik edildiği hibe programının 3 ana hedefi bulunuyor:

  • Türkiye’de kültür ve sanat alanını STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirlikleri ve ortak projeler aracılığıyla güçlendirmek;
  • Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür profesyonellerinin, kültür politikaları ve yönetimi alanlarındaki gelişimini desteklemek;
  • Katılımcı yerel kültür politikalarının oluşumunu teşvik etmek.

 

Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk proje teklif çağrısında 4 projeye 11 milyon TL destek

Projenin Nisan 2023’te başlayan ilk açık çağrı döneminde Türkiye’nin 7 bölgesindeki 33 şehirden toplam 121 proje başvuru yaptı. Değerlendirme Komitesi tarafından hibe başvuru rehberindeki kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 proje 11 milyon TL’lik hibeden yararlanmaya hak kazandı.

 

  • Önce Çocuklar Derneği (Diyarbakır)

Proje Ortağı: Kömür Belediyesi (Adıyaman)

Çocukların ve gençlerin kültür-sanata erişimini artırmayı temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Ortaklaşa Hibe Programı’nda, Önce Çocuklar Derneği tarafından yürütülen bu projeyle, depremden etkilenen Adıyaman’ın Kömür ilçesinde belediye tarafından tahsis edilen alanda yeni bir kültür mekânı yaratılıyor. Kömür Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilen projede, Nisan ayında Diyarbakır’da ve Kömür’de eşzamanlı olarak 5-18 yaş arası gençlerle ritim, ses, müzikal oyun, tiyatro, karikatür ve yaratıcılık gibi çok disiplinli atölyelere başlanıyor. Atölyeler sonucunda ortaya çıkan gösterilerin 2024 Ekim ayında Kömür’de ilk kez düzenlenecek bir çocuk ve gençlik festivaline taşınması amaçlanıyor.

 

  • Puruli Kültür Sanat Derneği (Ankara)

Proje Ortağı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (Eskişehir)

 

Ortaklaşa Hibe Programı, fiziksel, sosyal ya da ekonomik nedenlerle kültürel hayata yeterince dahil olamayan grupların kültür ve sanata aktif olarak katılımını teşvik eden inisiyatifleri destekliyor. Puruli Kültür Sanat Derneği’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projeyle, belediyeye ait âtıl bir yapının erişilebilir bir kültür mekânına dönüşümü, Eskişehir’deki kültür-sanat aktörleriyle birlikte tasarlanıyor. Projenin, kültür-sanat mekânlarının dezavantajlı grupların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışan tüm kültür profesyonellerine rehberlik etmesi ve yerel kültür politikalarına bu yönde etki etmesi hedefleniyor.

 

Puruli Kültür Sanat Derneği, bu kapsamda Eskişehir’de yerleşik kültür sanat STK’ları ve belediye yetkilileri ile 3 günlük saha çalışması gerçekleştirdi. Bu saha çalışmasının sonunda merkezin yönetişim ve programlamasında yer alacak topluluk üyeleri ve kurumlar belirlendi.

 

  • Teos Kültür Sanat Derneği (İzmir)

Proje Ortağı: Nilüfer Belediyesi (Bursa), Selçuk Belediyesi (İzmir)

 

Ortaklaşa Hibe Programı, yerel yönetimlerde demokratik katılımı geliştirmeyi ve bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağları oluşturmayı hedefleyen projeleri de teşvik ediyor. Bu amaç doğrultusunda, Ege bölgesinde kültürel kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Teos Kültür Sanat Derneği’nin, Nilüfer Belediyesi (Bursa) ve Selçuk Belediyesi (İzmir) ortaklığında gerçekleştirdiği misafir sanatçı programının desteklenmesine karar verildi. Bu proje, kırsal kültürel mirasa dönük disiplinlerarası sanat üretimlerini teşvik etmeyi, kültür-sanat aktörleriyle yerel halkı güncel sanat etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk aşamasında Nilüfer Belediyesi ve Selçuk Belediyesi ile işbirliği protokolleri imzalandı. 8 sanatçının Bursa’da Misi Köy, Selçuk’ta ise Barutçu ve Zeytinköy’de Mayıs ayında gerçekleştirecekleri eser üretimlerinin ardından eserlerini sonbaharda Nilüfer ve Selçuk’ta düzenlenecek sergiyle kamuoyuna açılacak.

 

  • Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği (Rize)

Borçka Belediyesi (Artvin)

 

STK’lar ile belediyelerin işbirliğinde ortak kültürel ve sanatsal çalışmaların üretilmesini ve kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesini hedefleyen Ortaklaşa Hibe Programı, yerel aktörlerle çok paydaşlı bir festival tasarımı projesini destekliyor. Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği tarafından Artvin Borçka Belediyesi ortaklığında yürütülen bu proje, Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi ve sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefliyor.

 

Festivali tasarlayan tüm paydaşları bir araya getiren proje, Borçka’da Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirdi ve çalıştayın sonunda ortak bir metin kabul edildi. Ardından Borçka Belediye Meclisi Türkiye’de pek az belediye meclisince yapılan bir çalışmaya imza attı ve Borçka Belediyesi Kültür Politikaları İçin Bütçe Ayrılmasının Görüşülmesini karara bağlayarak bu metni kabul etti: “Borçka Belediyesi kültür sanat politikası çoğulcu, kapsayıcı, eşitlikçi ve katılımcı ilkeler üzerine inşa edilmiştir; Borçka merkez ve köylerinde somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını, ekoturizm ile yavaş ve yerel aktörler ile etkileşimli bir turizm modelinin yaygınlaştırılmasını, çok amaçlı kültür sanat mekânınının açılmasını, çocukları ve gençleri dahil edecek festivallerde sürekliliğin sağlanmasını, yıla yayılan kültür ve sanat etkinliklerinin takvimlendirilip bütçelendirilmesini ve yerelde kültür sanat profesyonellerinin yetiştirilmesini ve istihdam edilmesini, kamu ile sivil toplum arasında etkileşimli işbirliklerinin öncüsü olmayı kapsar; yıllık bütçe ve faaliyet planlamalarında kültür sanat etkinliklerini geride bırakmaz.

 

Ayrıntılı bilgi için: ortaklasa.iksv.org

Ortaklaşa projesine dair güncel bilgileri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

Instagram: www.instagram.com/ortaklasa_iksv/
X: twitter.com/ortaklasa_iksv
Facebook: www.facebook.com/ortaklasa.iksv
Linkedin: www.linkedin.com/company/ortaklasa

Sorularınız için: medya@iksv.org, ortaklasa@iksv.org

 

 

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz