Salı, Mayıs 28, 2024

PSS-Psychosocial Support Officer Kimdir, Sorumlulukları Nelerdir?

PSS-Psychosocial Support Officer (Psikososyal Destek Görevlisi)

Psikososyal Destek (PSD) uygulayıcısı hedef kitleye yönelik PSD aktivelerinin uygulanmasından, hedeflenen yaş grubuna göre uygun materyallerin hazırlanmasından ve onların bakımını üstlenen kişilere yönelik farkındalık artırıcı oturumlar düzenlemekten sorumlu olan kişidir. Genel sorumluluklarından bazıları; yapılandırılmış PSD programına uygun olarak ve program materyallerinden faydalanarak günlük planları hazırlamak, grubun yaşına uygun PSD ve görsel materyallerini hazırlamak ve PSD oturumlarını gerçekleştirmek, izleme ve değerlendirme aktivitelerini uygulamak, toplulukla etkileşim etkinliklerine destek sunmaktır.

Başlıca Sorumlulukları Nelerdir?

  • Yararlanıcıların öğrenme ve gelişim hedeflerindeki ilerlemeyi ve büyümeyi göstermek için yaşam becerileri araçlarını ve kaynaklarını etkili bir şekilde planlamak, hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,
  • Yararlanıcılar ile güvene dayalı ilişkiler kurmak,
  • Yararlanıcıların öğrenme ve gelişim hedeflerine yönelik ilerlemelerini ölçmek için değerlendirme öncesi ve sonrası oturumlar düzenlemek,
  • Yaşam becerilerini, eğitimini, sağlıklı yaşam tarzlarını, kültürel farkındalıklarını geliştiren bir dizi çalıştay düzenlemek ve konuyu takip ederek yararlanıcıları öğrenme ortamına dahil etmek,
  • Etkinlikler geliştirmek, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için diğer birimlerle koordinasyon sağlamak,
  • Tüm değerlendirmelerin, haftalık takibi ve ilerleme raporlarının zamanında tamamlandığından emin olmak,
  • Yararlanıcılar ve aileleri ile olan tüm etkileşimler hakkında kaliteli ve güncel belgeler bulundurmak,
  • Toplanan tüm verilerin zamanında girildiğinden ve raporlandığından emin olmak,
  • İdari toplantılara katılmak ve kuruluşun genel hedeflerine katkıda bulunmaktır.

PSS-Psychosocial Support Officer ve benzer pozisyonlardaki iş ilanları için tıklayın

BENZER İÇERİKLER