Çarşamba, Nisan 24, 2024

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği İklim Çalışmaları Grubu Politika Önerileri

20 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemizin genelinde yaşanan iklime bağlı gelişen sel ve yangın gibi afet olaylarına karşı derneğimizin alt çalışma grubu olan İklim Çalışmaları grubu olarak önerilerimiz bulunmaktadır. Yaşanan bu olayların öngörülebilir etkilerinin ekosistem üzerinde yıkıcı etkilerini azaltılmasına karşı:

 1. Dernek olarak en temel referans noktamız olan BM 2030 Küresel Kalkınma Amaçları 13. İklim eylemi amacının derhal yerel ve ulusal karar vericiler tarafından bütüncül bir şekilde sahiplenilmesi gerekmektedir.
 2. Ulusal ve yerel otoritelerin Strateji Planları’nı ve eğer var ise İklim Eylem Planları’nı acilen Belediye Meclislerinde ilgili tüm paydaşların katılımıyla revize etmeleri, gündeme almaları ve kamuoyu ile tartışmaya açmaları gerekmektedir.
 3. Yerel ve ulusal otoritelerin hazırlayacakları eylem planlarını şeffaf, gerçekçi ve ulaşılabilir bütçe ve personel ile desteklemeli ve tahrip olunan ekosisteme ilişkin ilerlemeleri periyodik olarak kamuoyu ile paylaşmalıdır.
 4. Ekosistemde tahrip edilen bölgelerin incelenmesi, bölgede bulunan tüm sivil paydaşların katılımıyla oluşturulacak bağımsız yerel komite tarafından düzenli olarak izlenmeli ve kamuoyuna raporlanmalıdır.
 5. Anayasamızın 168. ve 169. maddeleri gereğince yanan ormanların başka amaçla kullanılmaması ve bu alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeniden orman haline getirilmesi gereğince ulusal otoriteleri bu kanunu uygulamaya çağırıyoruz.
 6. Yerel yönetimler bütüncül ve katılımcı iklim eylemi planını acilen tamamlamalıdırlar.
 7. İklim kaynaklı tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek için ilk, orta ve yüksek eğitimde iklim eylemi ve ekoloji okuryazarlığı eğitimleri seçmeli olarak verilmeli ve iklim değişikliği ile küresel ısınma gibi konular hayat bilgisi ve fen bilimleri dersleri müfredatlarına eklenmelidir.
 8. Afet bölgesi olarak belirlenen bölgelerde yapılacak olan desteklerden etkilenecek vatandaşların, yöre halkının, katılımıyla ihtiyaç analizi çerçevesinde belirlenmelidir.
 9. Son dönemde yaşanan sel, deprem, yangın gibi doğal afetler sonucunda etkilenen çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar gibi farklı kırılgan grupların ihtiyaçları gözetilerek politikalar belirlenmeli ve bu yönde gerekli adımlar atılmalıdır.
 10. Hak temelli yaklaşım gereği hayvan hakları önemsenmeli ve hayvanların birer canlı olduğu bilinciyle hareket edilmelidir.
 11. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 11.’si olan Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar amacının hayata geçirilmesi için gerekli özen gösterilmelidir.
 12. Türkiye’nin imzacısı olduğu Uluslararası Sözleşmeler bağlamında Sivil Toplumun da tüm paydaşlarının dahil olduğu izleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
 13. Aktif vatandaşlar olarak hazırlanan sosyal medya paylaşımları belli bir strateji çerçevesinde paylaşılmalıdır. Afet sırasında paylaşılan bilgilerin doğruluğu teyit edilerek paylaşılması son derece önemlidir.

Kamuoyuna duyurulur.

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz