Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası Yenilendi

Hrant Dink Vakfı’nın kültürel miras araştırma ürünlerinden biri olan Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, hem çevrimiçi interaktif araştırma aracı hem de seyahat rehberi olarak işlev görmektedir. Harita, çok kültürlülüğün altını çizmek ve Anadolu’da yaşamış farklı toplulukları görünür kılmak amacıyla Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi kültürel mirasını kayıt altına almakta ve bu topluluklarca kullanılmış ve günümüze ulaşmış olan olan kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog ve hastane gibi kamusal yapıları arşivlemektedir.Bu çalışmaya Kasım 2018’de yapılan yeni güncellemelerle birlikte yaklaşık 10.000 yapıya ait bilgilerin yanında, görsel-işitsel içeriğe de yer verilmekte. Bu içeriklere hikâyeler ve şehir turları, 360 derece görüntüler, videolar, sesler ve fotoğraflar eşlik ediyor. Bu çalışma hem Türkiye’nin çok kültürlü mirasını interaktif bir platformda görselleştiriyor, hem de yeni medyaları kullanarak yok olmaya yüz tutmuş hafızayı yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

BENZER İÇERİKLER