Cuma, Temmuz 19, 2024

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Başvuruları Devam Ediyor

Başvuru Tarihi

Başvurular her ayın 1-15. günleri arasında “Ön Başvuru Formu” doldurularak yapılır.

Programın Hedefi

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı’nın hedefi, TR31 İzmir Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın arttırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “ sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” alanlarında “öncü, özgün ve örnek (3Ö)” projeleri hayata geçirmektir.

Programın Öncelikleri

Programın öncelikleri, her bir başvuru sahibi grup için aşağıda belirtilmiştir;

Girişimciler:

 • Sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi.

Üreticiler:

 • Sanayi ve tarım sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen sürdürülebilir üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Temiz enerji ve temiz teknolojiler öncelikli olmak üzere; firmaların orta-yüksek veya yüksek teknoloji seviyesinde tedarik ve değer zincirine dâhil olması, yüksek katma değerli ürün üretmesi ya da yeni bir ürünün üretimine yönelik sektör değişikliği gerçekleştirmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

Programa her bir başvuru sahibi grup için aşağıda belirtilen niteliklere sahip tüzel kişiler başvurabilir;

Girişimciler:

Bu grup kapsamında firma başvurusu ve kurum başvurusu olmak üzere iki tür başvuru yapılabilir.

  • Firma Başvurusu:
   • “Program Öncelikleri” başlığında Girişimciler için belirtilen öncelik doğrultusunda faaliyet gösteren, başvuru tarihi itibarıyla en fazla on (10) yaşında olan ve teknoloji hazırlık seviyesi (TRL) bakımından ticarileşmeye hazır teknolojik bir ürüne sahip teknoloji tabanlı girişim şirketleri ve ileri teknoloji malzeme üreticileri tarafından başvuru yapılabilir.
   • Yazılım üreten firmalar en az TRL 6 aşamasında olan projeler ile teknik bakımdan projeyi tamamlamaya yetkin olduklarını kanıtlayacak geçmiş tecrübelerini referans göstererek başvuru yapabilir.
   • Donanım/ekipman üreten firmalar en az TRL 6 aşamasında olan prototipi tamamlanmış, kullanım aşamasında gerekli olan yazılım ve programlamayı içeren projeler ile başvuru yapabilir.
   • İleri teknoloji malzeme üreten firmalar, en az TRL 6 aşamasında olan prototipi tamamlanmış, kullanıma uygun projeler ile başvuru yapabilir.
  • Kurum Başvurusu:
   • “Program Öncelikleri” başlığında Girişimciler için belirtilen öncelik doğrultusunda girişimcilere yönelik TR31 İzmir bölgesinde açık inovasyon programı uygulamak üzere Teknokent yönetici şirketleri, bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunan şirketler, teknolojik girişimlere ait ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik faaliyette bulunmuş dernek ve vakıflar ile firmalar tarafından başvuru yapılabilir.

Üreticiler:

Bu grup kapsamında firma başvurusu ve kurum başvurusu olmak üzere iki tür başvuru yapılabilir.

  • Firma Başvurusu:
   • Rekabet güçlerini koruyup geliştirmek için kaynak tüketiminde (hammadde, enerji-elektrik, doğalgaz, su vb.) tasarruf etme ihtiyacı duyan ve istihdamı 10 (on) ve üzerinde olan firmalar* başvuru yapabilir.
   • Temiz enerji ve temiz teknolojiler konusu öncelikli olmak üzere; orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde üretim gerçekleştirip daha yüksek katma değerde üretim, ulusal veya uluslararası tedarik zincirlerine dâhil olma, sektör değişikliği içeren yeni ürün üretimi gerçekleştirecek veya yerlileştirme niteliğinde üretim yapacak firmalar başvuru yapabilir.
  • Kurum Başvurusu:
   • “Program Öncelikleri” başlığında Üreticiler için belirtilen öncelikler doğrultusunda ölçek büyüklüğü açısından firmaların tek başına üstlenemeyeceği niteliğe sahip projeler için organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve tarımsal amaçlı kooperatifler başvuru yapabilir.

Uygun Olmayan Başvuru Konuları

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı hedef ve öncelikleri doğrultusunda, aşağıda sayılan konulardaki başvurular “değerlendirme dışı” bırakılacaktır:

 • Program çerçevesinde hedeflenen dönüşüme hizmet etmeyen, dönüşüm sürecinin bir parçası olmayan, doğrudan elektrik üretimine yönelik GES kurulumu vb. içeren başvurular
 • Program bütçe limitleri açısından desteklenmesi mümkün olmayan, sıfırdan büyük ölçekli yeni bir tesis kurulumuna yönelik, yatırım teşvik konusu olabilecek başvurular
 • Program çerçevesinde hedeflenen dönüşüme hizmet etmeyen, firmanın mevcut süreçlerinde tamamlama (ikmal) yatırımı niteliği taşıyan başvurular

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz