Pazartesi, Mayıs 27, 2024

Afet ve Acil Durumlarda Kullanılan Uluslararası Standartlar Eğitimleri

Nirengi Derneği olarak, afet ve acil durumlar/insani yardım alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında  ortak bir dil ve yaklaşım olmasının etkilenen kişilere yönelik hizmetin kalitesini ve hesap verebilirliği artırmak açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.  Bunun için ilgili kurum ve kuruluşları  desteklemek amacı ile bir dizi eğitim planladık. 

İlk olarak 5 eğitim üzerinden oluşturduğumuz bu programda yer alan her eğitimde kullanılmak üzere uluslararası olarak kabul edilmiş bir standardın ya da kılavuzun tanıtımına ve uygulamada nasıl ele alınacağına yer vereceğiz.

Bu eğitimler Haklara Destek Programı kapsamında verilecektir.

Eğitim Platformu:Eğitimler çevrimiçi ve Zoom platformu üzerinden, ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Kontenjan:Her eğitim için 15 kişilik kontenjan mevcuttur. İlgili alandan olma ve eğitime katılmaya uygunluk durumuna göre başvuru sırası ile kayıt alınacaktır.
Katılım Belgesi:Eğitimi tam olarak tamamlayan kişilere katılım belgesi verilecektir.
Eğitmen:Zeynep M. Sanduvaç (Nirengi Derneği YK Üyesi ve Programlar Koordinatörü)
Dil:Eğitim dili Türkçe’dir.

 

 

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır:

 

Eğitim Programı 1: Sphere İnsani Yardım Sözleşmesi ve Afet Müdahale Standartları

(Sphere Humanitarian Charter and Disaster Response Minimum Standards)

Tarih:10 Aralık 2020 Perşembe ve 11 Aralık 2020 Cuma
Eğitim saatleri:10.00-14.30 (her iki gün için aynı saat aralığı)
Süre:2 gün
Eğitim içeriği: 
  1. Gün: Sphere MS 1. bölüm
  • Sphere Nedir? 
  • Temel Standartlar

i) İnsani Yardım Sözleşmesi

ii) Koruma Prensipleri

iii) Temel İnsani Yardım Standardı

 

 

2. Gün: Sphere MS 2. Bölüm (devam)

  • Teknik Standartlar

i) Su ve sanitasyon

ii) Gıda ve Beslenme

iii) Barınma

iiii) Sağlık 

 

Eğitim Programı 2: Temel Kalite ve Hesap Verebilirlik İnsani Yardım Standardı (The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS))
Tarih:17 Aralık 2020 Perşembe
Eğitim saatleri:10.00 – 14.00
Eğitim içeriği:İnsani yardım müdahalesine katılan kurumların ve kişilerin yaptıkları yardımın kalitesini ve etkinliğini artırmak için kullanabilecekleri dokuz taahhüt.
Kayıt linki:https://forms.gle/qjJqMrm5ppynAQv27

 

Eğitim Programı 3: Sosyal ve Duygusal Öğrenme ve Psikososyal Destek (INEE)
Tarih:24 Aralık 2020 Perşembe
Eğitim saatleri:10.00 – 14.00
Eğitim içeriği:Çocuklara ve gençlere yönelik her türlü eğitim ortamında uygulamalı ve yüksek nitelikli psikososyal müdahalelerinin etkin, efektif ve hesap verebilir şekilde yapılmasını destekleyen bir program.
Kayıt linki:https://forms.gle/522pSEtbsWW4G8Kg8

 

Eğitim Programı 4: Acil Durumlarda Erken Çocukluk ve Çocukluk Gelişimi (INEE-WHO)
Tarih:29 Aralık 2020 Salı
Eğitim saatleri:10.00 – 14.00
Eğitim içeriği:Acil durumlarda erken çocukluk ve çocukluk (0-8 yaş aralığı) gelişiminin önemine dikkat çekerken, erken yaşlarda çocukların sağlıklı gelişimi için çocuk korunma, beslenme, sağlık, su ve sanitasyon, barınma, eğitim vb. sektörler arası işbirliğine odaklanır. 
Kayıt linki:https://forms.gle/8Ss9xfgdmXqsbEgD9 

 

Eğitim Programı 5: Afet ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Standartları (IASC- Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings)
Tarih:5 Ocak 2020 Salı
Eğitim saatleri:10.00 – 14.00
Eğitim içeriği:IASC, Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Kılavuzu tanıtımı yapılır. Program, insani yardım aktörlerinin iş birliği içinde afet ve acil durumlardan etkilenen toplulukların  ruh sağlığını ve bütüncül iyi olma halini korumaya ve iyileştirmeye yönelik çalışmaların kalitesini ve hesap verebilirliği arttırmaya odaklanır.
Kayıt linki:https://forms.gle/1FyuSfZJBdb4qRSF7

 

 

BENZER İÇERİKLER