Cumartesi, Haziran 22, 2024

COVID-19 Araştırmaları Websitesi Açıldı

OVID-19 ya da yaygın kullanımıyla koronavirüs kısa zaman içinde küresel bir tehdide dönüştü. Ortaya çıkan salgın, dünyada daha önce yaşananlara benzer biçimde, sayısız hastanın ve kitlesel ölümlerin ötesinde öngörülemeyen toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar yarattı. Salgın bugünlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde ve İstanbul’da da gündelik yaşamın ve kamusal tartışmaların en belirleyici gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor.

Enstitü İstanbul bu web sitesiyle dünya metropolü olan İstanbul için oluşturulacak politikalara yön verecek altlıklar sunmanın yanı sıra bu konu etrafında bilimsel temelde kamusal tartışmaların canlı bir biçimde sürdürülmesine, düşünce ve deneyim paylaşım alanlarının genişlemesine katkı sunmayı umut ediyor. İstanbul için gerçekçi, bilimsel dayanakları olan, toplumla barışık çalışmalar yapmayı amaçlayan Enstitü İstanbul, bu yaşamsal gündeme yönelik çalışmalarına ilk olarak küresel düzeyde salgın karşısında ortaya çıkan mücadele deneyimlerini, yerel yönetim önlemlerini izlemeyi ve sistemli biçimde kamuoyuna aktarmayı hedefliyor. İkinci olarak COVID-19’un ortaya çıkardığı toplumsal sorunlara dair dünya çapında kısa sürede oluşan hatırı sayılı bilimsel literatürü takip ederek, COVID-19 bağlamındaki tartışmaları farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı COVID-19 Konuşmaları başlıklı video seminer dizisine taşıyor.

Dünya kentlerinin salgınla mücadele deneyimlerini ve önlemlerini, toplumsal sorunlara dair oluşan bilimsel literatürü ve farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı COVID-19 Konuşmalarını içeren Enstitü İstanbul COVID-19 Araştırmaları web sitesine ulaşmak için tıklayınız

BENZER İÇERİKLER