Pazar, Mayıs 19, 2024

COVID-19’un Avrupa Üniversitelerine Etkisi Üzerine Yapılan Anket Çalışması

AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ GİRİŞİMİ
COVID-19’un Avrupa Üniversitelerine Etkisi Üzerine Yapılan Anket Çalışması

COVID-19 salgını süresince, Avrupa Üniversiteleri tarafından karşılaşılan ortak sorunları ele almak ve salgının bu kurumlar üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik ve Kültür Genel Müdürlüğü, Mayıs 2020 tarihinde 17 Avrupa Üniversitesinde yer alan 114 yükseköğretim kurumunun katılımıyla bir anket düzenlemiştir. Anket sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre;
• Ankete katılan yükseköğretim kurumlarının %60’ından fazlası bir Avrupa Üniversitesi olmalarının COVID-19 salgını nedeniyle karşılaşılan zorlukları ele almada yardımcı olduğunu düşünmektedir. Bunun kendilerine sağladığı faydaları şu şekilde belirtmişlerdir;
 İşbirliği,
 Dijital gelişmeler,
 Deneyim paylaşımı,
 Hareketlilik (sanal).
• %80’e yakın kurum uzaktan eğitim araç ve platformları, e-sınav vb. konuları bir araya getirerek kendi iyi uygulamalarını ve önlemlerini birbirleriyle paylaşmış, böylelikle de COVID-19’unun etkisini azaltma çabasında olmuşlardır.
• Kurumların %96’sı, kendi Avrupa Üniversitelerinin salgın öncesinde tam kapasite işlevsel hale gelmiş olsa (pek çoğu yalnızca 6 veya 9 ay önce faaliyete geçmiştir), bu salgınla karşılaşmaya daha hazırlıklı olabileceklerini düşünmektedir.
• Kurumların %59’u tüm üye üniversite öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılında erişebilecekleri çevrimiçi dersler veya MOOCları (Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler) bir araya getirmeye başlamışlardır.
• %85’i, Avrupa sanal üniversiteler-arası kampüs uygulamasına daha hızlı bir geçiş yapmayı planlamaktadır.
• %90’ı Erasmus+ Programının karma hareketlilik formatını bu sonbahar itibariyle desteklemesini yararlı bulmaktadır.

Anket sonuçlarına ilişkin rapora ulaşmak için tıklayınız.

BENZER İÇERİKLER