Cuma, Mayıs 24, 2024

ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ENERDIGIT) Başvuru Çağrısı

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen ortak girişimlerden olan ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ERA-Net Digitalisation of Energy Systems and Networks-EnerDigit) projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, bölgesel enerji geçişi için dijital dönüşüm potansiyelinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bahse konu oluşum kapsamında, Mission Innovation (MI) Girişimi ile birlikte 14 Haziran 2023 tarihinde MICall23’ün bir parçası olarak ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı açılmıştır. Almanya (PTJ), Avusturya (FFG), Çekya (TACR), İskoçya (Scottish Enterprise), Romanya (UEFISCDI) ve Türkiye’nin (TÜBİTAK) aralarında bulunduğu fonlayıcı kuruluşların dâhil olduğu çağrı kapsamında çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, enerji sistemleri ve enerji ağlarında dijital çözümlerin uygulanması, uyarlanması ve bunlara ilişkin bilgi birikiminin artırılması hedeflenmekte olup aşağıda yer alan ana amaçlara ulaşması beklenmektedir:

  • Arz güvenliğini sağlarken enerji sisteminin tüm sektörlerinde yeşil enerji geçişine katkı sağlamak ve ilerletmek,
  • Yenilikçi ve uygun maliyetli enerji çözümlerinde sektör birleşmesi ve yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatlarını şekillendirmek, böylece yeni istihdam fırsatları yaratmak ve çevresel olarak sürdürülebilir bir finansal büyümenin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Yeşil enerjiye geçişin ilerlemesinde sosyal sürdürülebilirliği ve diğer sektörlerde dijitalleşme ile uyumu sağlamak.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden fonlanacak olan iki farklı ortaktan oluşması gerekmekte olup daha fazla sayıda ülkenin katılımı da tavsiye edilmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu sebeple, çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret
    sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

  • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Son başvuru tarihi: 12 Eylül 2023

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz