Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Freedom House Sivil Alanı Güçlendirme Programı Başvuruları Uzatıldı

Sivil Alan Güçlendirme Programı: Türkiye’de Yerel Seviyede Sivil Katılımı Güçlendirmek için Taban Hareketlerine Mali Destek

Freedom House, Türkiye’deki yerel belediye makamlarıyla ortaklık kurarak yerel seviyede sivil katılımı genişletmeyi amaçlayan yerel kuruluşları fon için başvuruya davet ediyor.

Son Başvuru Tarihi ve Yönergeler: Başvurular, Freedom House’a 12 Temmuz 2024 saat 23:59’a (EST) kadar iletilmelidir. Tüm hibe başvurularının elektronik olarak eurasia@freedomhouse.org e-posta adresine konu satırına “Turkey Civic Engagement Initiatives” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

Fon Fırsatı

Freedom House, Türkiye’deki yerel belediye makamlarıyla ortaklık kurarak yerel seviyede sivil katılımı genişletmeyi amaçlayan ve merkezi Türkiye’de yer alan yerel, tescilli sivil toplum kuruluşlarını fon ve destek için başvurmaya davet ediyor.

“Sivil Alan Güçlendirme” hibe programı aşağıdaki amaçlara hizmet etmektedir:

 1. Türkiye’de temel özgürlükleri ileriye taşımak için yerel sivil toplum kuruluşları, topluluklar ve belediyeler arasındaki işbirliğini kuvvetlendirme amacı güden gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve diğer aktivistleri içine katan ve toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlara eğilen taban hareketlerine mali destek sağlamak;
 2. Türkiye’deki son belediye seçimlerinin ardından açılan müsait alanları ve fırsatları değerlendirecek projeler geliştirmedeki etkilerini artırmak amacıyla yerel taban hareketlerine başlıca teknik destek, yardım ve araçları sunmak;
 3. Yerel sivil toplulukların katılımıyla Türkiye’deki temel özgürlüklerin teşvik edilmesine odaklanan girişimlerin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Freedom House, 9.500$’a kadar fon sağlamak şartıyla bir (1) girişim seçecektir. Başvurular aşağıdaki konularda değerlendirilecektir:

 • Türkiye’deki yerel paydaşlarla birlikte insan hakları meseleleri hakkında farkındalık yaratmak;
 • Yetkililerin yerel sivil toplum organizasyonları ve etkinliklerine katılımını sağlamak;
 • Sivil toplum grupları ve devlet idaresi arasındaki diyaloğu cesaretlendirmek;
 • Sivil toplum için yerel seviyede ittifaklar kurmak.

Temel özgürlüklerin ileri taşınması, yerel seviyede projelerin geliştirilmesi yanı sıra yurtiçi yaklaşım ve süreçleri kullanmaya, geliştirmeye ya da desteklemeye odaklanan belediyelerle sıkı bağlar kurulmasında sivil toplumun rolünü kuvvetlendirmeyi amaçlayan girişimler teşvik edilmektedir.

Koalisyonlar kurmakta ve gazetecilerle, avukatlarla, insan hakları savunucularıyla ve aktivistlerle yerel düzeyde işbirliği yapma konusunda deneyimi olan yerel taban hareketi derneklerine öncelik verilecektir. Ek olarak, temel özgürlüklerle ilgili yerel ya da bölgesel sorunlara eğilen girişimlere de öncelik verilecektir.

Seçilen girişimler en az 6, en çok 8 ay olacak şekilde mali destek alacaktır. Freedom House, Türkiye’de temel özgürlüklerin korunması ve iyileştirilmesi için projeler yürürlüğe koymak amacıyla belediyelerle ortaklık kuran ve temel özgürlüklerle ilgili yerel sorunları gidermeye yardım edecek küçük girişimlere destek verecektir.

Başvuru sahipleri bu çağrı kapsamında projeler tasarlamak için büyük bir serbestliğe sahip olsalar da, başvurular aşağıdaki kriterlere göre de değerlendirilecektir:

 • Vizyon açıklığı ve netliği – Başvuran, savunuculuğunu ya da erişim mesafesindeki amacını, hedef kitlesini ve girişimi için gerekli araçları açık ve net bir şekilde ifade ediyor mu?
 • Yenilikçilik – Başvuran, içerik dağıtımında, kamu katılımını sağlamakta, bilinç artırmada ya da Türkiye’de temel özgürlüklere daha çok saygı duyulmasını savunmakta, teknoloji kullanımı dahil olmak üzere, yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor mu?
 • Ortaklık ve katılım – Başvuran, kamuyla, belediyelerle, medyayla, sivil toplum dernekleri ve insan hakları camiasıyla stratejik ortaklıklar geliştirmeyi planlıyor mu?
 • Hedef kitle ve tesir alanı – Başvuran, bölgesel ya da yerel odağa ve bunun yanı sıra mevcut veya istenen hedef kitlesi, ve bu kitlenin ihtiyaçlarına hizmet etmek ve katılımını sağlama konusunda net bir fikre sahip mi?
 • Ayrımcılık yapmama, kapsayıcılık ve insan hakları – Başvuran, yerel paydaşlar arasında milliyetin, etnisitenin, dil, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, fiziksel/zihinsel beceri ve diğer ayırt edici insan özelliklerinin nasıl tasvir edildiğini dikkate alıyor mu; ve başvuran ayrımcılık yapmamaya ve kapsayıcılığa destek olmak için stratejiler geliştiriyor mu? Proje marjinalize edilmiş topluluk ve ahalilere ulaşıyor mu? Proje insan haklarına bağlılık ve vurgu ortaya koyuyor mu?
 • Örgütsel gelişime hazırlık – Başvuru, önerilen girişimi yürürlüğe koyma kapasitesini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor mu?

Türkiye’de bölgesel ve yerel seviyedeki, özellikle de kamu katılımına ve belediye makamlarıyla birlikte proje geliştirmeye odaklanan küçük girişim ve kampanyalara öncelik verilecektir. Bu duyuruya yapılan başvurular, temel örgütsel veya kampanya ihtiyaçlarının anlaşıldığını, ve bu ihtiyaçları Freedom House’un desteğiyle karşılama isteğini ortaya koymalıdır.

 

Uygunluk Koşulları

Sadece Türkiye’de aktif olan ve ticari olmayan örgütler, dernekler, girişimler ve vakıflar bu programa katılmaya uygunlardır. Bireyler ile devletin resmi, yarı-resmi ajans ve  kurumları ya da ticari ajans ve kurumlar fonlama için uygun değillerdir.

 

Ödül Bilgisi:

Seçim kararları Temmuz 2024’un son haftası verilecektir. Freedom House projeleri Ağustos 2024 itibariyle desteklemeyi amaçlamaktadır. Projelerin gideri 9.500$’a kadar çıkabilir. Fonların dağıtımı (varsa) savunuculuk ortakları ve Freedom House ile anlaşmaya gidilmesi sonrasında yapılacaktır.

 

Başvuru Teslim Koşulları:

 • Başvurular yukarıda değinilen son güne kadar kabul edilecektir;
 • Başvurular sunulan başvuru formu kullanılarak, İngilizce ya da Türkçe olarak, elektronik sisteme yüklenecektir;
 • Bütçeler VE bütçe notları, başvuru son gününe kadar, sunulan şablonlar kullanılarak çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecektir;
 • Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır. Her başvuru, tamamlanmış öneri başvuru formu, bütçe ve bütçe notları içermelidir.

 

İndirilebilir Başvuru Belgeleri:

Program Hakkında

Bu program Freedom House tarafından desteklenmektedir. 1941’de Eleanor Roosevelt ve diğerleri tarafından kurulan Freedom House, dünya genelinde demokrasi ve özgürlüğü yayma ve savunmaya adanmış, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski ticari olmayan sivil toplum kuruluşudur. Freedom House, savunuculuk etkinlikleri, denetleme, ve özgürlük seviyesi üzerine derinlemesine araştırma yapma, ve dünya genelinde demokratik reformcuların direkt desteklenmesi aracılığıyla özgürlüğün küresel yayılmasını destekler.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -