Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Hibe Projesi Katılımcılarını Bekliyor

Proje Hedef Kitlesi: 70 NEET

Proje Uygulama İli: İstanbul

Eğitimler yaklaşık 4 ay süreyle devam edecektir.

Eğitime katılan NEET’lere eğitim süresince günlük 10 Euro cep harçlığı verilecektir.

KATILIMCI ŞARTLARI

 • 15-29 yaş arasında olmak.
 • İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.
 • Çalışmıyor olmak
 • Öğrenci olmamak
 • Eğitimlere devam zorunluluğunu sağlayabilecek olmak.

 Başvurular için Cv’lerinizi aşağıdaki mail adresine göndermeniz gerekmektedir:

 eticaretprojek@gmail.com

Gençlerin istihdamını desteklemeye yönelik bütüncül yaklaşım hibe projesi mevcut iş piyasası ihtiyaçlarına göre işsizlik sorunuyla mücadele edebilmeyi ve NEET’lerin (Ne Eğitimde Ne De İstihdamda Olan 15-29 Yaş Arasındaki Gençler) istihdamını arttırmayı amaçlayan bir projedir. Gençlerin yeteneklerini geliştirip mevcut iş piyasasında aktif olarak yer almalarını hedeflemektedir. Aynı zamanda lojistik ve e-ticaret sektöründeki bilgisiz ve donanımsız eleman açığını kapatmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip NEETerin  sayısının arttırılmasını hedeflemektedir. Bu proje, gençlerin piyasadaki firmaların istediği nitelikte yetişebilmeleri ve bu sayede de ekonomide aktif bir şekilde rol alarak sürekliliğe sahip bir zincir yaratmayı amaçlamaktadır.

Projenin Özel Amaçları:

 • Proje kapsamında, NEET olan gençlerin öncelikli olarak iş gücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırmak için öz benliklerinin farkına varmalarını sağlamak ve ardında da iş piyasasındaki ilgili aktörlerle aralarındaki iş birliğini sağlayabilmek adına bir köprü göreviyle yol almayı hedeflemektedir.

 

 • Gençlere genel ticari bilgi ve yetkinliklerin yanı sıra lojistik ve e-ticaret sektöründe gerekli olan spesifik becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitim programları, motivasyon, öz farkındalık ve iş arama süreçleri için piyasa özelinde gereken bilgi ve becerileri içerecektir.

 

 • Kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, eğitimciler ve diğer ilgili paydaşlarla NEETlerin arasında aracı olarak projenin aktifliğini ve kapsamını çoğaltmayı planlıyoruz. Bu iş birliği sayesinde piyasanın önde gelenlerinin tecrübelerinden ve kaynaklarından faydalanarak gençlere bütüncül bir şekilde destek olmayı amaçlamaktadır.

 

 • Gençlerin kuramsal bilgilerini pratikte kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen iş deneyimi ve staj imkanları sunmak hedeflenmektedir. Özellikle iştirakçi yardımı ile işbaşı eğitimleri verilmesi, işgücü piyasasının arz ve talep tarafı arasındaki iş birliğinin artmasını sağlamak hedeflenmektedir.

 

Kişisel kariyer planlarını oluşturmayı iş ve meslek danışmanları (İŞKUR) aracılığıyla desteklemeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için projemizin görünürlüğü ve iletişim malzemelerinin projeye uygun ve profesyonel bir şekilde kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda NEET’lere (Ne Eğitimde Ne De İstihdamda Olan 15-29 Yaş Aralığındaki Gençler) ulaşmak ve projemizin ilerleyişini genel olarak paylaşmak için doğru ve etkili iletişim birimleri oluşturmak ve bunları kamuoyuna sunmak son derece önemlidir. Paydaş kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve NEET’lere yönelik çalışmalar yapan akademisyenler, faaliyet gösterenler, hedefler, sonuçlar ve sosyal ekonomik sonuçlar konusunda bilgilendirilerek projeye yönelik ilgilerini artırmak son derece önemlidir. Tüm bu değişim, kalıcı iletişim, görünürlük ve etkinlik organizasyonlarının alanında uzman hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Projenin Faaliyetleri:

 • NEET’lerin Belirlenmesi
 • Genel ve Sosyal Beceri Eğitimleri
 • Mesleki Eğitimler
 • İşbaşı Eğitimler
 • Girişimcilik Eğitimleri
 • Çalışma Ziyareti
 • Bireysel Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Seminer
 • Kapanış Toplantısı

 

Proje’de NEET’lere Yönelik Uygulanacak Eğitimler

 Genel ve Sosyal Beceri Eğitimleri:

 • Sunum becerileri
 • Özgüven ve Benlik Algısı
 • Yönetim ve Problem Çözme Becerileri
 • Ekip çalışması
 • Farkındalık
 • Toplumsal cinsiyet
 • İş Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgiler ve Haklar Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İletişim Becerileri

Mesleki Eğitimler:

Eğitim Süresi toplamda haftalık 45 saati geçmemelidir.

Meslekler:

 • Lojistik Destek Personeli
 • Dış Ticaret Elemanı
 • Bilgisayar becerileri
 • E-Pazarlama
 • Amazon, Alibaba, ETSY pazar yerlerinde izlenecek prosedürler
 • Finansa Erişim İşbaşı Eğitimler:

Mesleki eğitimler tamamlandıktan sonra, mesleki eğitimler sırasında edinilen bilgileri uygulama ve yeni beceri ve deneyimler edinme şansı elde etmek için tüm kursiyerler işbaşı eğitimlerine yönlendirilecektir.

NEET’LER, bireysel eylem planları doğrultusunda iştirakçi işletmelere yönlendirilecek ve en az 14 NEET’in (%20) istihdamı sağlanacaktır. Eğitimlere katılan tüm NEET’lere iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ve sağlık sigortaları da sağlanacaktır. İşbaşı eğitimlerine katılan NEET’lere işbaşı eğitimine katılım belgesi verilecektir.

 

Girişimcilik Eğitimleri:

Girişimcilik Eğitimi, işbaşı eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, gelecekte potansiyel girişimcilere şans vermek amacıyla 25 NEET’e 3 günlük girişimcilik eğitimi verilecek katılımcıların istihdamına yönelik ilgili kurumlarca onaylanan sertifika ve lisans sisteminin kurulması ve belge gerektiren mesleklerde eğitim alan katılımcıların sınava yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Bireysel Eylem Planı:

70 NEET’in İşkur ve İş Meslek Danışmanları aracılığıyla iş bulmaları sağlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024 saat 23:59

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -