Pazartesi, Mayıs 27, 2024

Harvard Üniversitesinden Ücretsiz Mimarlık Kursu

Harvard Tasarım Okulu, internet üzerinden ücretsiz mimari tasarım kursu veriyor. Kurs boyunca mimarlığın kültürle nasıl ilişkiye girdiği ve onu yansıttığına ilişkin tarihten önemli örnekler incelenecek.

Kursun ilk bölümü mimari tasarımın duygusal deneyim ve kavramsal anlayış bağlamında ele alınmasını içeriyor. Mimari tasarımın iki örneği, perspektif çizimi ve mimari tipoloji, video sunumları ve uygulamalarla keşfediliyor. Mimarlık tarihi yazımındaki zorluklar ve mimarların her zaman kendi tarihleriyle doğrudan bir ilişkisi olmadığı konuları işlenecek. İkinci bölümde ise mimarların farkındalığı ve kavrayışında teknolojinin nasıl bir bileşen olduğu konu edilecek. Mimarlık teknoloji ve yapı malzemelerinin içine gömülü, fakat toplumun teknolojisi her zaman mimari biçimleri belirlemiyor. Bu aşamada inovatif teknolojinin yeni estetik deneyimleri ortaya çıkarması veya eski biçimleri bozuma uğratması konuları keşfedilecek. Mimarlık ve modern teknoloji arasındaki etkileşimin yalnızca inşa edilenleri değil, mimarlık olarak neyin addedileceğini de etkilediği üzerinde durulacak. Kursun son aşaması mimarlığın sosyal ve tarihi bağlamları ile olan karmaşık ilişkisini sorgulayacak. Toplumla derinden ilişkili bir profesyonel pratik olarak mimarlık, sosyal engellere ve bunları müzakere edebilmek için estetik güce; aynı zamanda kolektif belleği sürdürme yetisine ve toplumun ütopyacı düşüncelerini ifade edebilme potansiyeline sahip. Mimarlığın temsil gücünü, kolektif anlam ve bellek üretme kapasitesini öğrenmiş olacaksınız.

Kurs aşağıdaki konuları okuma, analiz etme ve anlamayı sağlıyor:

-Mimari temsil biçimleri

-Belli başlı mimari işlerin arkasındaki sosyal ve tarihsel bağlamları

-Kendi mimari çizim ve modellerinizi yaratmanın temel prensipleri

-Akademik çalışmalar veya bir mimar olarak profesyonel kariyer için ilgili içerikler

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt olmak için tıklayınız.

BENZER İÇERİKLER