Salı, Mayıs 21, 2024

Karapınar İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN

 KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – (KOSKİ)

KARAPINAR İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ

 

SÖZLEŞME NO: KOSKİ-W2

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman

Sözleşme Başlığı: Karapınar İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi

Kredi No: P170612

RFB Referans No: KOSKİ-W2

 

 1. İşbu İhale İlanı, Development Business’in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
 2. İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK” olarak anılacaktır), Dünya Bankası’ndan (IBRD) (bundan sonra “Ana Kreditör veya Banka veya IBRD” olarak anılacaktır) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II-Ek Finansman (P170612) (bundan sonra “SŞP-II EF” olarak anılacaktır)- kapsamında kullanılmak üzere kredi temin etmiştir. İller Bankası A.Ş., kredinin bir kısmını Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (bundan sonra İşveren veya KOSKİ olarak anılacaktır) “Karapınar İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi (Sözleşme No: KOSKİ- W2)” işinin finansmanı için tahsis etmiştir.
 3. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Karapınar İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi (Sözleşme No: KOSKİ-W2) için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

İşin kapsamında;

 • Yaklaşık 101,3 km ana su iletim hattının 84 km’si (ø 500 mm / ø 600 mm) duktil demir borulardan ve 17 km’si ø 400 mm duktil demir borulardan meydana gelen basınçlı boru hattından oluşmaktadır,
 • Boru hattı güzergâhı üzerine (ø 500 mm / ø 600 mm) 11 adet branşman vana odası yapılacaktır,
 • 100 mSS basınçta 62,50 lt/sn kapasiteli 2 adet faal + 1 adet yedek pompadan oluşan yeni terfi istasyonu (enerji hatları ve SCADA otomasyon sistemi ile birlikte) yapılacaktır,
 • Diğer yapılar; Boru hattı güzergahında çeşitli çaplarda 16 adet ana vana odası, 47 adet hava tahliye vana odası ve 64 adet tahliye yapısı,
 • Ana borularda ve branşmanlarda 21 adet debimetre odası,
 • Ana boru hattının karayolu geçişleri için 202 metre boru itme,
 • Branşman vanaları, debimetreler ve mevcut su depoları (V=2.500 m3) için tam SCADA otomasyonu

 

inşaatları yaptırılacaktır.

 

 1. Karapınar Grubu İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi’nin Sözleşme Süresi Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.
 2. İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak Ulusal Rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
 3. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri aşağıda verilen İşveren adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri dâhilinde (09:00 – 17:00) ihale belgelerini
 4. İhaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.koski.gov.tr/uploads/ihaleler_v/dosya/KOSKI-W2-Bolum-III-YeterlilikKriterleri.pdf

İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KOSKİ) Türkiye Vakıflar Bankası Konya Şubesi TR 26 0001 5001 5800 7287 3007 23 numaralı IBAN hesabına, Sözleşme No: KOSKİ-W2 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden KOSKİ sorumlu olmayacaktır.

 1. Tekliflerin en geç 10 Haziran 2024 günü saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Sahiplerinin, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren’e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden KOSKİ sorumlu olmayacaktır.

 1. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş en az 15.000.000,00 TL- (On Beş Milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda “Geçici Teminat”ın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.
 2. 21 Mayıs 2024 tarihinde Saat:10.00’da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi Toplantı gerçekleştirilecektir.
 3. Teklifler 10 Haziran 2024 Saat 14:30’da aşağıda belirtilen adreste, teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır
 4. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Doküman İncelemesi, İhale Öncesi Toplantı ve Teklif Açılışı için:

Adres: KOSKİ Genel Müdürlük Binası, İhsaniye Mahallesi, Kazım Karabekir Cd. No:56, – 42060

KOSKİ Genel Müdürlük Binası. Kat 1. Toplantı Salonu

Şehir: Konya

Tel: +90 332 221 61 00 – 6241

Faks : +90 332 235 46 34

E-posta: ramazan.bilir@koski.gov.tr

İhale Dokümanı Teslimi için:

Adres: KOSKİ Genel Müdürlük Binası, İhsaniye Mahallesi, Kazım Karabekir Cd. No:56, – 42060

Şehir: Konya

Tel: +90 332 221 61 00 – 6241

Faks : +90 332 235 46 34

E-posta: ramazan.bilir@koski.gov.tr