Salı, Mayıs 21, 2024

Initiate Framework Agreement for Transportation in Idlib

Tender Application documents for

PR # 24-004-0668 Initiate Framework Agreement for Transportation in Idlib.

İhale Talep Belgeleri

PR # PR # 24-004-0668, İdlib’deki Taşımacılık için Çerçeve Anlaşması Başlatılması içen.

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Şafak derneği, 2011’de Suriye krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulan Şafak, sürdürülebilirlik ve özerklik odaklı olmakla birlikte, insan ihtiyaçlarının onurlu, eşit ve insancıl bir şekilde ele alınması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini aidiyetleri ne olursa olsun savunmasız insanlara insani hizmetler sunmak ve uzun vadede toplumun özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla var olan, tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir STK’dır.

1.      The subject of the tender: 1.      İhale konusu:
Shafak is looking for qualified vendors that could provide transportation service in Idlib for two years for all Shafak projects as locations mentioned in Annex A

Shafak reserves the right to contract with one or more than one supplier based in the technical capacity and the financial offer.

Şafak, Ek A’da belirtilen lokasyonlar gibi tüm Şafak projeleri için İdlib’de iki yıl boyunca taşımacılık hizmeti sağlayabilecek nitelikli tedarikçiler aramaktadır.
Şafak, teknik kapasiteye ve finansal teklife dayanarak bir veya birden fazla tedarikçiyle sözleşme yapma hakkını saklı tutar.
A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:
https://drive.google.com/file/d/1ThjeEC5PU3KXJEe5qWL1SmJQn7-tU0gG/view?usp=sharing
Dates : Tarihlar:
A.    Start application: 19 Apr 2024

B.     The deadline for application: 21 May 2024 at 12:00 AM Midnight Turkey Time (UTC/GMT +3 hours)

A. Başvuru başlangıcı: 19 Nisan 2024

B. Başvuru için bitiş tarihi: 21 Mayıs 2024 saat 12:00 Gece Yarısı Türkiye Saati (UTC/GMT +3 saat)

2.      Submission: 2. Başvuru:
2.1  To be qualified for the bid, each bidder must apply as following:

By emailing the bid to the following e-mail: you shall email your offer to the email sealedbid10@shafak.org, and you shall send two separate emails, one for your technical offer and the other one for your financial offer, and you shall name the email with the type of offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”), in the subject field, state the following:

a.      “24-004-0668 Initiate FWA for Transportation in Idlib”.

b.      Name of Company

c.       Type of the offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”)

d.      Number of emails that are sent, e.g., 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3.

You have to send the tender files to the email mentioned above after filling in the required info, signing, and stamping them.

You shall not use an external link to submit your offers, such as an online drive; all tender documents shall be attached to your emails.

2.2  Only the offers submitted through the above mentioned secure email will be accepted.

2.3  All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. (sign and stamp each single page of tender),

2.4  Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

 

2.5  Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

2.1 Teklif vermeye hak kazanmak için, teklif sahibinin aşağıdaki şekilde başvurması gerekir:

Teklifin gönderileceği e-posta adresi: sealedbid10@shafak.org Bu adrese teklifinizi e-posta ile gönderiniz ve biri teknik teklif, diğeri finansal teklif olmak üzere iki ayrı e-posta göndermeniz gereklidir. E-postayı teklif türünü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”) yazarak konu alanında aşağıdakileri belirtin:

a.       “24-004-0668, İdlib’deki Taşımacılık için Çerçeve Anlaşması Başlatılması içen”.

b.      Şirketin adı

c.       Teklifin türü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”)

d.      Gönderilen e-posta sayısı, ör. 1/3, 2/3, 3/3.

İhale dosyalarını yukarıda belirtilen e-posta adresine gerekli bilgileri doldurup imzalayıp kaşeledikten sonra göndermeniz gerekmektedir.

Tekliflerinizi göndermek için çevrimiçi sürücü gibi harici bir bağlantı kullanmayınız; tüm ihale belgeleri e-postalarınıza eklenmelidir.

2.2 Yalnızca yukarıda belirtilen güvenli e-posta aracılığıyla gönderilen teklifler kabul edilecektir.

2.3 Tüm ihale dokümanları, sipariş listeleri ve teknik şartnameler imzalanacak ve kaşelenecektir. (teklifin her bir sayfasını imzalayıp kaşeleyin),

2.4 Belirsiz veya göze çarpmayan herhangi bir belgenin sunulması, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya değerlendirmeden çıkarılmasına neden olabilir.

2.5 Herhangi bir yanlış hesaplama içeren tekliflerde, birim fiyat dikkate alınacaktır, bunlarla sınırlı olmamak üzere, örneğin diğer önemli hesaplama hataları; teklifin ABD Doları dışında bir para birimi ile sunulması veya belirsizlik olması halinde ihale komisyonu teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verebilir.

 

Last date to submit offers is 21 May 2024 at 12:00 AM Midnight Turkey Time (UTC/GMT +3 hours), offers received after this time will not be considered. Teklif verme tarihi son gün: 21 Mayıs 2024 saat 12:00 Gece Yarısı Türkiye Saati (UTC/GMT +3 saat), Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır.