Salı, Mayıs 21, 2024

Unit Price Tender for the Purchase of Materials for the Needs of Livestock -Extension

Introduction to YSYD YSYD Tanıtımı
YSYD is one of the leading humanitarian relief organisation in Turkiye to ensure timely delivery of the humanitarian support and early recovery to the highly vulnerable persons through its multi-dimensional and holistic service provision approach.

 

Our Vission: Our Association has the vision of establishing a dignified and equal life for everyone by starting to build lives with the motto “share the kindness” for refugees and persons of concern, affected by natural and/or human-made disasters.

 

For more information on the work we undertake, visit our website: https://msyd.org

YSYD, çok boyutlu ve bütüncül hizmet sunumu yaklaşımıyla, insanî desteğin zamanında ulaştırılmasını ve yüksek derecede hassas durumdaki kişilere erken toparlanma sağlanmasını temin eden Türkiye’nin önde gelen insani yardım kuruluşlarından biridir.

 

Vizyonumuz: Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir.

 

 

Yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: https://msyd.org

Scope and Timeline of Tender İhalenin Çerçevesi ve Zaman Tablosu
YSYD is committed to conduct a fair and transparent tender process and to ensure that all bidders are treated and evaluated equally in this tender process. In this context, we would like to invite all bidders by sharing this tender invitation text in the national press.

Tender Category: ☒ Goods

☐ Service

Tender Content: Unit Price Tender for the Purchase of Materials for the Needs of Livestock
Tender Code: ITB2400002

 

Tender Announcement Date 18.04.2024

 

Tender Extension Start Date 20.05.2024
Tender Extension Deadline Date Date 28.05.2024

 

 

 

 

 

 

YSYD adil ve şeffaf bir ihale süreci yürütmeye ve bu ihale sürecinde tüm teklif sahiplerinin eşit muamele görmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya kararlıdır. Bu çerçevede işbu ihale davet metnini, ulusal basın yayın organlarında paylaşmak suretiyle tüm isteklileri davet etmek isteriz.

İhale Kategorisi: ☒ Mal

☐ Hizmet

İhale İçeriği: Besi Hayvanlarının İhtiyaçlarına Yönelik Malzeme Alım Birim Fiyat İhalesi
İhale Kodu: ITB2400002

 

İhale Duyuru Tarihi: 18.04.2024

 

İhale Uzatma  Başlangıç  Tarihi 20.05.2024
İhale Uzatma Bitişi Tarihi  Tarihi 28.05.2024

 

 

Questions Related to the Tender İhaleye İlişkin Sorular
Any request for additional information should only be made in writing, by sending an e-mail to ihale@ysyd.org Ek bilgi talepleri yalnızca yazılı olarak, ihale@ysyd.org adresine e-posta gönderilerek yapılmalıdır.
Tender Documents İhale Evrakları
You can request obligatory tender documents by sending an e-mail to ihale@ysyd.org Zorunlu ihale evraklarını, ihale@ysyd.org  adresine e-posta göndererek talep edebilirsiniz.
Tender Submission İhale Başvurusu
 

Submission Type: ☒ On hand Physical Delivery or with Post Office/Cargo

 

Applications other than the delivery type marked in the table above will not be included in the tender evaluation.

 

The delivery address of the tender files is as follows:

Birlik Mahallesi, 411. Sokak, No. 9/2, Çankaya/Ankara

 

İhale Dosyası Teslim Türü: ☒ Elden veya Posta/Kargo Yolu İle Fiziksel Teslim

 

Yukarıdaki tabloda işaretlenen teslimat türü dışında yapılan başvurular ihale değerlendirmesine dahil edilmeyecektir.

 

İhale evraklarının teslim edilmesi gereken adres aşağıdaki gibidir:

Birlik Mahallesi, 411. Sokak, No. 9/2, Çankaya/Ankara

Tender File (Annexes) İhale Dosyası (Ekler)
Annex A Technical Specification

Annex B Technical Offer

Annex C Financial Offer

Annex D Supplier Profile and Registration Form

Annex E General Conditions of Contract for Goods/Services

Annex F Code of Ethics

Annex G Consent for Processing of Personal Data

Annex H Tender Application Specification

Ek A Teknik Şartname

Ek B Teknik Teklif

Ek C Finansal Teklif

Ek D Tedarikçi Kayıt ve Profil Formu

 

Ek E Mal/Hizmet Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi

Ek F Etik Kuralları

Ek G Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Onam Formu

Ek H İhale Başvuru Genel Şartnamesi